SAK:n tavoitteeksi
lisätä työpaikkoja

SAK on ensin esittänyt huolensa siitä, kuinka tekijät uupuvat työtaakkansa alle. Tähän on haettu apua niin työnantajilta kuin hallitukselta. Vähän myöhemmin SAK esitti, että presidentti ei ole riittävästi puuttunut työttömyyden poistamiseen.

Molemmilla ongelmilla on sama juuri. SAK:n edustaja on myöntänyt, että työuupumus johtuu siitä, että työnantajat ovat vähentäneet väkeä ja teettävät nyt entisen määrän työtä vähemmällä väellä. Tästä samasta syystä meillä on myös ongelmia työllisyyden kanssa.

Pohjimmiltaan työntekijöiden vähentämisen syynä on ollut se, että edunkahmintajärjestö SAK:n vaatimat korotukset ovat tehneet palkoista liian kalliita työnantajille.

On unohdettu, että eihän työnantaja maksa palkkoja. Hän vain välittää rahat. Valmis tuote on se, joka palkat maksaa, ja työnantaja järjestää tuotannon siten, että valmis tuote voi maksaa palkat. On unohtunut myös se, että työttömät ostaisivat tuotteita, jos heidän ostovoimaansa ei olisi heiltä siirretty pois ja hyödytetty sillä vain työelämän sisäpiiriä.

Työssä uupuminen samoin kuin työttömyys on keskeisesti työntekijöiden ongelma ja silloin sen ratkaiseminen on ensisijaisesti myös työntekijöiden oman järjestön tehtävä.

Tähän saakka on kovin heikosti kantautunut järjestön huonokuuloiselle johdolle työttömien oikeutettu vaatimus eduista myös heille.

Seuraavalla tulopoliittisella neuvottelukierroksella SAK voisi asettaa tavoitteeksi sen, että palkkojen rahamäärää ei lisätä, vaan lisätään palkansaajien lukumäärää. Tässä olisi jo hyvä ratkaisun alku niihin ongelmiin, joiden selvittämiseen nyt huudetaan apuun jopa presidenttiä.

Aarne Vesterinen