Miksi lisätä tietotekniikan
opintopaikkoja Turun talousalueella?

Ihmetystä herättää, miksi Turun talousalueella suunnitellaan tietotekniikan korkeakoulutasoisten opintopaikkojen lisäämistä!

Turun ammattikorkeakoulu tuottaa tietotekniikan osaajia. Valmistuvien insinöörien tietämys on korkeakoulutasoa ja heiltä edellytetään osaamista myös käytännön teknisellä tasolla. Mm. pakollinen työharjoittelu turvaa jälkimmäisen osan. Lisäksi valtaosa oppimateriaalista on englanninkielistä.

Millainen on tietotekniikan alan korkeakoulutasoisen työvoiman tarve tulevaisuudessa? Sitä jää mielessään pohtimaan... Mitään signaalia laajamittaisesta työvoiman tarpeesta alalta ei ole tiedosta. Sitä kuvastanee muun muassa se, että viime kesänä vain pieni osa alan 1-2 opiskeluvuoden opiskelijoista sai alalta kesätöitä Turun talousalueelta.

Toivottavasti tietotekniikan yritykset viestittävät tulevista tarpeistaan ja ennakoivat tilanteita tarjoamalla opiskelijoille heille tuiki tärkeitä harjoittelupaikkoja mm. kesätöiden muodossa. Tällä tavoin yritysten tietotekniikan osaajien todellinen tarve kyetään paremmin kartoittamaan.

A.S.