Liikunta peruskoulun
suosituin aine

Artikkeli nuorten liikunnanharrastuksesta (TS 19.9.) oli otsikon "Liikuntatunnit tylsiä ja aina samanlaisia" osalta provosoiva ja aivan muuta kuin mitä kysely- ja haastattelututkimuksissa koululiikunnasta on saatu selville. Liikunta on ollut ja on edelleen peruskoulun suosituin aine. Valinnaisena sitä on valittu enemmän kuin mitään muuta oppiainetta.

Koululiikuntaa on kehitelty viimeisen kolmen vuoden aikana Liikkuva ja Terve Koulu -projektissa. Tavoitteena on saada kaikki kouluikäiset liikkumaan entistä enemmän ja tehokkaammin sekä koulussa että koulun ulkopuolella ja huolehtimaan myös muista terveystottumuksista paremmin. Oppilaisiin, jotka tarvitsevat eniten liikuntaa, on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Tällaisia ovat oppilaat, jotka eivät kuulu urheiluseuroihin tai heidän vapaa-ajan liikuntaharrastuksensa ovat vähäisiä. Näiden oppilaiden liikuntaharrastusta ja itsetuntoa on tuettu. Keskeisimpänä tavoitteena on ollut oppilaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen sekä elinikäisen liikuntaharrastuksen löytäminen.

Liikunnanopettajien samoin kuin muidenkin aineiden opettajien joukossa on aina valitettavasti sellaisia, jotka eivät halua uudistua, ja joilta puuttuu motiivi työhön.

Liikuntatutkimus antoi rohkaisevia tuloksia nuorten liikuntaharrastuksen lisääntymisestä. Se on hyvä. Toisaalta 11-15 -vuotiaiden liikuntaharrastukset ovat entisestään yksipuolistuneet ja keventyneet. Tämä selittää sitä, että vastaavanikäiset nuoret ovat Euroopan toiseksi ylipainoisimpia ja myös entistä huonokuntoisempia. Varsinkin kestävyyskunto on pudonnut. Myös nuorten psykosomaattiset oireeet kuten päänsärky, niska- ja selkäkivut sekä päihdeaineiden käyttö on lisääntynyt. Tämä osoittaa liikunnanharrastuksen laadussa olevan ongelmia: liikunnan vaikutuksethan ovat yleensä rentouttavia. Ilmeisesti 11-15 -vuotiaiden liikuntaharrastaminen ei ole toteutunut terveysliikunnan kriteereiden mukaisesti. Koululiikunta monipuolistaa lasten ja nuorten liikunnanharrastamista sekä motoristen ominaisuuksien kehitystä ja tasoittaa oppilaiden fyysisiä toimintakykyeroja.

Pertti Helin
Suomen Liikunnanopettajain
Liitto ry:n puheenjohtaja
Psykofysiologian dosentti,
liikunnan lehtori