Kävyt kutsuvat, professori Tikka

Arvoisa herra Tikka, viitaten haastatteluunne Turun Sanomissa 21.9., panin hyvin suurella pettymyksellä merkille miten auktoriteettinne omaava henkilö antaa julkisuuteen kenties tarkoituksellisesti tosiasioita sivuuttavan, populistisen mielipiteen.

Annoitte ymmärtää, että marginaaliveroprosentin katoksi sopiva arvo olisi samalla soveltuva myös osinkojen kokonaisverotukselle. Olette ilmeisesti viettäneet liian kauan aikaa yliopiston suojatyöpaikassanne yrityselämän realiteettien ulottumattomissa.

Elämme edelleenkin maailmassa, jossa osinkoa jaetaan vain silloin kun yritys menestyy ja tavanomaisesti vielä työllistää. Tähän toimintaan tapaa liittyä taloudellinen riski joka tulee kompensoida pääomansa likoon panneille jotenkin. Useimmiten kyseessä on vielä yrittäjä itse, pienten työllistävien yritysten määrä kun on maassamme suuresti lisääntynyt. Koskapa muita järkeviä tapoja palkita otettua riskiä ei ole, on sijoitukselle saatavan koron eli osingon palkkaverotusta kevyempi verotus ainoa käytettävissä oleva tapa.

Näkemyksenne mukaisesti olisi yrittäjäksi ja toisten työllistäjäksi kykenevän kannattavampaa välttää sijoittamista yritykseen eli mennä jonkun muun palvelukseen, tai etsiä toimialansa siten, ettei yritys tarvitse suuria investointeja, koska periaatteenne mukaisesti otetun riskin hyöty olisi marginaalinen. Ymmärrettävä ajatus yhteiskunnan varoilla elävän esittämäksi, joskin vähän ajastaan jälkeenjäänyt.

Maamme ei oikein elä kävynkeräily-yrittämisellä, vaikka sen työllistävä vaikutus onkin suuri. Tämän päivän menestyvään yrittämiseen liittyy lähes poikkeuksetta investointitarve, sitä suurempi mitä korkeamman teknologian kanssa ollaan tekemisissä. Juuri näitä yrityksiä me tarvitsemme.

Koen erityisen valitettavaksi, että annatte joko tarkoituksellisesti tai talousteorioiden maailmaan unohtuneen ympäristönne takia nämä tosiasiat sivuuttavan mielipiteen medialle, sillä suurella joukolla lukijoita ei ole lainkaan käsitystä tarvittavista uhrauksista erityisesti uusien yritysten luomisessa.

Asia saa aivan toisen sävyn kun esitämme kysymyksen "hankkisitko mieluummin uuden auton ja kesämökin seuraavan viidentoista vuoden ansioillasi vai sijoittaisitko ne uuteen yritykseen joista kaatuu lähes kolme neljännestä jolloin menettäisit koko potin?" Ilman näitä riskinottajia - kävyt kutsuvat.

Toivonkin, että jatkossa käyttäisitte suuren painoarvon omaavia mielipiteitänne harkiten ja kokonaiskuvion hahmottaen, ettei unohtuisi mistä leipä tähänkin maahan tulee.

Ystävällisin terveisin,
Timo Siltala
yrittäjä, ehkä tulevaisuudessa
osingon nauttijakin