Turun yliopiston lääkärikoulutus
ja tutkimus heikentyy?

Lääkäreiden koulutukseen ja tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettua ns. EVO-rahaa ollaan ensi vuoden budjetissa leikkaamassa yhteensä 110 miljoonaa markkaa. Mitä se merkitsee käytännössä?

Leikkauksen vaikutukseksi esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on arvioitu 19 miljoonaa markkaa. Se merkitsee uusien tutkimushankkeiden estymistä ja useiden muiden ajautumista rahavaikeuksiin.

Tutkimusmahdollisuuksien kapeneminen vaikuttaa viiveellä. Leikkauksella tulee kuitenkin olemaan myös vakavia välittömiä seurauksia. Yliopistosairaalalle aiheutuva leikkaus merkitsee mm. palkanmaksukyvyn vaikeutumista. Yli puolet apulaislääkäreiden palkoista on laskettu EVO:n, erityisvaltionosuuden varaan, samoin pieni osa mm. sairaanhoitajien palkoista.

Kun omistajakunnat ovat lyöneet perälaudan ehdottomasti kiinni, sieltä ei korvaavaa rahoitusta tule. Ainoaksi mahdollisuudeksi jää toimintojen leikkaaminen. Kun vyö on jo nyt vedetty viimeiseen reikään asti tiukalle, muuta mahdollisuutta ei ole, kuin väen vähentäminen sairaalassa. Se merkitsee vääjäämättä taas lisäpainetta jäljelle jääville työntekijöille ja varsin nopeasti erikoissairaanhoidon tason laskua.

Ylipäätään EVO-rahojen leikkaaminen juuri nyt tuntuu omituiselta, koska samanaikaisesti varsin voimakkaasti lisätään lääkärikoulutuksen opiskelijoiden vuosittaista sisäänottomäärää. Turussa opiskelijamäärä lisääntyi tänä syksynä 75:stä 90:een ja kasvaa vielä ensi vuonna sataan.

Voimakkaita paineita on myös erikoislääkärikoulutuksen lisäämiseen monilla aloilla. Leikkaus vaikeuttaa myös terveyskeskusten ja yliopistosairaalan välistä opetus- ja tutkimusyhteistyötä.

Todellisuudessa on kovia paineita tämän yhteistyön lisäämiselle opetuksellisista syistä. Eduskunnassa on kuitenkin virinnyt aloitteellisuutta kumota leikkausaie. Olen allekirjoittanut tähän tähtäävän aloitteen. Nyt asia on eduskunnan käsissä.

Liisa Hyssylä, kansanedustaja (kesk.)