Lapset tarvitsevat rajoja ja rakkautta

Nimimerkki Rajansa kaikelle otti kantaa koulu- ym. kiusaamiseen (TS 30.8.). Onkin hyvä, että asiasta keskustellaan. Nimimerkki ehdotti, että koulukiusaajat tulee erottaa koulusta määräajaksi, niin kuin ennenkin on tehty. Rajojen asettamista näille kiusaajille hän myös ehdotti. Ehdotukset ovat hyviä, mutta nykyisenä aikana niitä ei voi toteuttaa.
Koulusta erottaminen vapauttaisi oppilaan koulutyöstä ja mitä silloin tapahtuisi; se on helppo arvata. Rajojen asettamisen mahdollistaminen vaatii kodilta myös yhteistyötä koulun kanssa ja onko se nykyisin mahdollista?
Olen keskustellut useamman peruskoulun- ja lukionluokkien opettajien kanssa ja he ovat kertoneet siitä kuinka vaikeaa kodin ja koulun yhteistyö voi olla. Esimerkkinä voin mainita yhden jutun. Luokassa eräs poika piti lippistä päässään, yksin, muilla ei ollut, opettaja kehotti poikaa ottamaan lakin päästään.
Hän ei ottanut. Opettaja otti yhteyttä pojan kotiin puhelimitse ja kertoi miksi hän ottaa yhteyttä. Silloin pojan äiti oli sanonut opettajalle: Meidän poika saa pitää lakkia päässään missä vain jos hän haluaa.
Myöskin nykyinen lainsäädäntö on ottanut vallan pois niin opettajilta kuin poliisiltakin.
Jos ajatellaan periaatteessa koulukiusaamista, niin ei sitä noin vaan voi lopettaa. Pahuus ja ilkeys kuuluu ihmisen perusluonteeseen.
Tutkimuksissa on todettu, että koulukiusaajilla on itsellään henkisiä vaikeuksia ja siksi se purkautuu toisten kiusaamisena. Tässäkin varmaan juuri kodit ovat avainasemassa, sillä eikö hyvä ja huoltapitävä koti ole se perusta mille jokainen elämänsä rakentaa.
Miten nykyiset kodit saataisiin sellaisiksi, että kaikki lapset voisivat tuntea kodin turvalliseksi ja sellaiseksi paikaksi missä häntä arvostetaan ja rakastetaan. Lapsesta huolehtiminen ja rakastaminen ei yksin riitä, rinnalla tulee opettaa tietyt säännöt, joista myös pidetään kiinni. Niiden tulee olla asiallisia ja kohtuullisia ja silloin ne ovat sitä, kun ne annetaan rakkaudessa eikä vihassa.
Vanha sananparsi sanoo, että tyvestä puuhun noustaan ja tässä jos missään se pitää paikkansa, eli jos yhteiskuntaa halutaan viedä ja kehittää sellaiseen suuntaa joka on kaikille edullista niin "tyvestä" silloinkin on aloitettava eli lapsista. Kaikki varmaan tämän tajuavat, mutta miten se toteutetaan?
Heikki Niittymäki