Keuhkovammaliiton keräysvarat
paikallisyhdistysten toimintaan

Keuhkovammaliitto on lähes 60 vuotta sitten aloittanut toimintansa tuberkuloosipotilaitten liittona. Silloin kaikki keräystulot käytettiin luonnollisesti tuberkuloosia sairastavien hyväksi. Keuhkosairauksien kirjon laajentuessa ja yhteiskunnan muuttuessa myös liiton toiminta ja jäsenyysvaatimukset ovat muuttuneet. Tällä hetkellä 57 000 henkilöjäsenestämme 14 prosenttia on tuberkuloosin sairastaneita.

Keuhkovammaliiton paikallisyhdistysten nykyisten sääntöjen mukaan jäsenyysperusteita on laajennettu niin, että jäseneksi voidaan hyväksyä hengityssairautta sairastavan henkilön lisäksi myös hänen perheenjäsenensä. Kun perheessä on pitkäaikaissairas, se vaikuttaa koko perheen arkipäivään. Mitä pienemmästä hengityssairaasta lapsesta on kysymys, sitä voimakkaammin sairaus on koko perheen asia. Toisaalta esimerkiksi iäkkään happihoitopotilaan puoliso huolehtii sairaasta perheenjäsenestä vuorokaudet ympäriinsä.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Keuhkovammaliitto edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kansalaisina sekä toimii puhtaan elinympäristön puolesta.

Nimimerkin "Vastuuta jäsenhankintaan" (TS 16.9.) suoraan kysymykseen keräysvarojen käytöstä suora vastaus: keräysvarat käytetään viranomaisen hyväksymään kohteeseen. Tänä vuonna Elämä voittaa -keräyslupa on saatu yhdistysten toiminnan tukemiseen. Paikallisyhdistys saa itse päättää keräämiensä varojen käytöstä toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

Monet keuhkovammayhdistykset järjestävät iäkkäille jäsenilleen virkistysleirejä. Esimerkiksi Turun Seudun Keuhkovammayhdistyksellä on kesäisin liiton tukemia leirejä, joille voivat hakeutua myös muiden keuhkovammayhdistysten jäsenet.

Koska kysyjä käyttää nimimerkkiä, emme valitettavasti voi tarkistaa, onko hän käyttänyt hyväksi tätä mahdollisuutta.

Riitta Muotka
järjestöjohtaja
Keuhkovammaliitto
Ritva Östby
toiminnanjohtaja
Turun Seudun Keuhkovammayhdistys