Missä työnantajan
neuvotteluhalut

Viitaten Turun Sanomissa 16.9. olleeseen Scandic-ketjuun liittyvään kirjoituksen, totean seuraavaa: Yhteistoimintaneuvottelut ovat riitautettu ja siirretty liittotasolle.

Lehdessä olleesta "varmasta tiedosta" näkee, että työnantajapuoli ei ole valmis oikeasti neuvottelemaan asiasta, vaan haluaa saattaa päättämänsä asian loppuun.

Työnantajan uhkauksen mukaan 11 ihmistä tullaan irtisanomaan. 19 työntekijää tulee olemaan osa-aikaisia, joista osalle luvataan vain 10 tuntia viikossa töitä! Toimitusjohtaja Kalle Mäkeläinen kertoi lehdessä, että 3 irtisanotaan ja 12 osa-aikaistetaan!

Työantaja ei arvosta pitkään palvelleita työntekijöitä. Esimerkiksi työnantaja kylmästi ilmoitti ilmoitustaululla suunnitelmasta irtisanoa ja osa-aikaistaa väkeä, ilman että mitään ennakkoilmoitusta oltaisiin annettu tai keskustelua käyty.

Mikäli halutaan hyvää työmotivaatiota ja palveluhenkeä, ei menetellä tällä tavoin.

Terhi Ruhanen
pääluottamusmies, tarjoilija
Oy Hotelli Marina Ab
Hotelli Marina Palace