Mieluummin maksuja
kuin korotuksia veroihin

Tyksin lisärakentamista pitävät tärkeänä ja kiireellisenä niin turkulaiset kuin alueen kansanedustajatkin.
Tyksin lisärakentamista pitävät tärkeänä ja kiireellisenä niin turkulaiset kuin alueen kansanedustajatkin.

Käyttäjä maksaa on kestävä periaate kunnallisten palvelujen ja erityisesti terveyspalvelujen käyttämisessä. Näin arvioi turkulaisten selvä enemmistö Turun Sanomien ja Turku TV:n teettämän mielipidekyselyn perusteella. Terveyskeskusmaksun käyttöönotto Turussa ei siten ainakaan kaupungin asukkaiden taholta kohtaisi kovin murskaavaa vastustusta.

Päättäjille antaa selkeää osviittaa tieto, että lähes 62 prosenttia kyselyyn vastanneista kannattaa terveyskeskusmaksun käyttöönottoa vaihtoehtona vastaavalle verojen korottamiselle.

Sehän tiedetään, ettei ilmaispalveluja ole. Myös kunnallisen tason terveyspalvelujen maksajia ovat kuntalaiset itse. Joko maksujen tai verotuksen kautta. Turunkin taannoisessa maksukiistelyssä, jonka tuloksena terveyslautakunta esitti maksun käyttöönottoa, on kysymys vain marginaalisesta kustannusten kattamisesta. Pääosa rahoituksesta tulee jatkossakin kaupungin talousarvion kautta verotuksella kerättävistä varoista.

Kun Turun talous ei ole kehuttavassa kunnossa, on tasapainon saavuttamisen keinovalikoimaa harkittava tarkoin. Verotuksen kiristäminen on tietysti kaikkein suoraviivaisin ratkaisu, mutta kunnallisveroprosentin nostamisella on aina hyvin laajat kielteiset seurannaisvaikutukset. Tämän turkulaisten enemmistö näyttää tajuavan.

Terveydenhuollon järjestelyillä on muutenkin hyvin keskeinen sija turkulaisten ajatusmaailmassa. Ylivoimainen enemmistö kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että Turun yliopistollisen keskussairaalan uudisrakennus on suurista rakennushankkeista ehdoton ykkönen. Se syrjäyttää muun muassa E18 -tien rakentamisen kiirehtimisen sekä Turku-Toijala rautatien parannus- ja sähköistämishankkeet.

Päätökset näistä hankkeista tehdään valtakunnan tasolla, mutta turkulaisten mielipiteet epäilemättä heijastuvat myös päättäjien toimintaan.

Mielenkiintoinen yksityiskohta kyselyn investointien tärkeysjärjestystä hahmoteltaessa on tosiasia, ettei puoluekannalla juuri ole merkitystä valintoja tehtäessä.

Myös alueen kansanedustajat näyttävät Turku TV:n paneelikeskustelun perusteella olevan yksimielisiä Tyksin lisärakentamisen kiireellisyydestä, vaikkei se hallituksen budjettiesityksessä olekaan saanut aloitusmäärärahaa.

Mielipidekyselyn valossa turkulaisten suurella enemmistöllä on terve näkemys siitä, että työttömiltä on vaadittava työttömyyskorvauksen vastikkeeksi velvollisuutta työntekoon. Vain työttömät itse vastustavat tällaista käytäntöä suorastaan liikuttavan yksimielisesti.

Kaikkiaan lähes 70 prosenttia kyselyyn vastanneista piti työttömien velvoittamista työntekoon työttömyyskorvauksen vastikkeeksi oikeana. Saman suuntaisia tuloksia on aiemmin saatu myös valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa, joten turkulaisten näkemykset ovat hyvin linjassa koko maan kattavien mielipiteiden kanssa.