Eduskunta käsittelee
lähestymiskieltolakia

"Uhkauksista kärsivä" kyseli (TS 14.9.), mihin jäi lähestymiskieltolaki. Eduskunnan lakivaliokunta käsittelee parhaillaan lähestymiskieltolakia. Laki tulee ratkaisevaan käsittelyyn lokakuun aikana. Näillä näkymin siis lähestymiskieltolaki tulisi voimaan vuoden 1999 alusta.

Uhkailujen, pelon ja näiden aiheuttaman ahdistuksen kanssa eläminen on arkipäivää valitettavan monelle. Onkin jo korkea aika saada Suomeen laki, joka mahdollistaa uhkailujen uhriksi joutuneen suojaamisen.

Lain voimaantulon jälkeen voitaisiin henkilön hengen, terveyden ja vapauden suojaamiseksi kieltää jotakuta ottamasta yhteyttä toiseen. Lähestymiskieltoon määrätty ei saisi tavata suojattavaa henkilöä eikä muullakaan tavoin ottaa tähän yhteyttä. Tarvittaessa kielto voitaisiin määrätä myös laajennettuna siten, että kieltoon määrättävä henkilö ei saisi oleskella suojattavan asunnon tai työpaikan tai näihin rinnastettavan paikan läheisyydessä.

Poliisi voisi määrätä väliaikaisesta lähestymiskiellosta, jonka käräjäoikeus vahvistaa. Lähestymiskiellon rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.

Annika Lapintie
Kansanedustaja, varatuomari
Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen