Yksityissektori vain
yksi vaihtoehto
jatkohoitopaikaksi

Nimimerkki "Vastausta vailla" käsitteli yleisönosastokirjoituksessaan (TS 1.9.)Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aluesairaalassa ja yliopistosairaalassa tapahtunutta potilaan ohjaamista jatkohoitoon. Nimimerkki kertoo saaneensa ohjeet hakeutua yksityislääkärin vastaanotolle.

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välisen hoidonporrastuksen mukaisesti potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa päättyy heti, kun jatkohoito voidaan toteuttaa perusterveydenhuollossa tai jatkohoitoa ei tarvita ollenkaan. Tämän vuoksi aluesairaalat ja yliopistosairaala ohjaavat potilaita varsin usein jatkohoitoon muualle.

Ensisijainen jatkohoitoon ohjaamispaikka on terveyskeskus ja, mikäli vielä tarvitaan erikoislääkärin hoitoa, terveyskeskusten erikoislääkäripalvelut tai Turun kaupungin kyseessä ollessa Turun kaupungin erikoissairaanhoito. Vaihtoehtona potilaalle voidaan esittää hakeutumista yksityissektorille.

Yksityissektorille hakeutumista ei voida suosittaa ainoana vaihtoehtona, niinkuin kirjoittajan kuvaamassa esimerkissä on ilmeisesti tehty. Kiitämme palautteestanne.

Leo Mikkola
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja
Jouko Isolauri
johtava lääkäri, TYKS