Ari Valjakan kolumni:
Hyvä paimen

Uuden arkkipiispan vaalin ympärillä käyty keskustelu on ollut hämmentävää. Yhtäältä yhteiskunnallisesti tarpeellisen ajatustenvaihdon ja informaation ja toisaalta lähes viihteen puolelle kallistuvan populistisen vaalikamppailun raja on heiluttanut kirkolliseen toimintaan kuuluvaa arvokkuuden ja asiallisuuden rimaa.

Vaali on kuin kuurupiilo: virasta johon kutsutaan ja josta ei voi kieltäytyä kuitenkin kieltäydytään; virkaan johon ei olla ehdokkaina ollaan kuitenkin ehdokkaina.

Kotimaa-lehden markkinointiosaston järjestämä "kansanvaali" saattoi kääntyä ehdokkaana esiintyvää lehden päätoimittaja Jaakko Eleniusta vastaan. Arkkipiispan valintaan voi osallistua vain 954 pappia ja maallikkoa, heistä 846 kaiken lisäksi Turun arkkihiippakunnasta. Tämän joukon luulisi tuntevan melko hyvin kysymykseen tulevat vaihtoehdot ilman gallup-demokratiaakin. Tässä suhteessa Kotimaa-lehden 17000 lukijan "äänestys" oli turhaa viihdettä.

Mutta mitä suljetumpi yhteisö, sitä kiivaampaa on usein kulissien takainen intrigointi, joka on tunnusomaista erityisesti yliopistoille, armeijalle ja myös kirkolle. Joulukuussa eläkkeelle siirtyvän arkkipiispa John Vikströmin seuraajalobbaus alkoi keväällä. Arkkihiippakunnan nuori papisto, Autuaan Hemmingin apupapit, järjesti jo puoli vuotta sitten ensimmäisen piispaehdokkaiden listauksen.

Vilkas keskustelu on tuonut esiin arkkipiispan rooliin liittyvän problematiikan. Vaikka hän on tasavertainen muiden kahdeksan piispan joukossa eikä hänellä ole sananvaltaa heidän reviireillään, on moniongelmainen mediayhteiskunta nostanut Vikströmin ja Mikko Juvan kaltaiset kantaaottavat persoonat merkittäviksi henkisiksi johtajiksi, joiden näkemyksillä ja lausunnoilla on painoarvoa koko valtakunnassa.

Yhteiskunnalliseen analyysiin kykenevä, syvempiä arvoja ajankohtaisiin ongelmiin kytkevä arkkipiispa voi nostaa merkittävällä tavalla kirkon painoarvoa epävarmassa maailmassa.

Tehtäväkenttä, josta arkkipiispan tulisi vastata, on laaja. Hänen tulisi olla esipaimen ja hengellinen johtaja, jolla on sanottavaa ja näkemystä, hallintoihminen, joka johtaa organisaatiotaan ja ymmärtää kirkon 15 miljardin markan omaisuuden ja viiden miljardin markan vuositulojen hyvän hoidon tärkeyden, kansainvälisten suhteiden luoja ja ylläpitäjä, voimakas saarnaaja ja ennen kaikkea ruohonjuuritasoa kuunteleva, ihmisiin empaattisesti suhtautuva isä.

Jaksavassa iässä olevaa, koko laajan skaalan hallitsevaa yli-ihmistä ei ole. Kolmesta jäljellä olevasta ehdokkaasta kaikki vaikuttavat kokemuksiltaan ja näkemyksiltään henkilöiltä, joista jokainen selviäisi tehtävästä. Mikkelin piispa Voitto Huotarin ehdokkuudestaan luopuminen pudotti hänet nähtävästi listoilta.

Rovasti Osmo Setälä arvioi 2.8. lehdessämme aiemmin kesällä julkaistujen haastattelujen perusteella esillä olleita ehdokkaita. Hän totesi jokaisella haastatelluista olevan omat erityislahjansa ja -taitonsa. Kolmesta kärkinimestä hän epäröi iän puolesta vain Jaakko Eleniuksen kykyä oppia enää uusia asioita.

Teologisessa oppineisuudessa Kuopion piispa Wille Riekkinen ja koevaalissa ehdottomasti eniten kannatusta saanut Turun tuomiokirkkoseurakunnan rovasti Jukka Paarma selviytyivät seulasta. Yhteiskunnallisen elämän tuntijana Elenius oli muita edellä, kansainvälisissä kirkkojen välisissä suhteissa Riekkisen kokemus on ylitse muiden, arvioi Setälä.

Hallinnon taitajana Paarma on joukon vahvin, hän kokee ja näkee epäkohdat. Hyvänä saarnaajana tunnettu Paarma puhuu viisaasti.

Riekkinen korostaa arkipäivän kristillisyyttä. Hän on tehnyt paimenkirjansa ja ohjelmansa, jossa painopisteinä ovat Raamattu, nuoriso ja maallikot. Elenius peräänkuuluttaa kirkon ja valtion suhteiden järjestämistä kestävälle pohjalle eikä vain henkilösuhteiden varaan, kirjoitti rovasti Setälä yhteenvedossaan.

Valinnan varaa siis on ensi keskiviikkona, kun Suomelle valitaan 13. arkkipiispa ja Turulle 54. piispa sitten vuonna 1156 ensimmäisenä tehtävään valitun piispa Henrikin. Arkkipiispan nimittää presidentti Martti Ahtisaari kolmen eniten ääniä saaneen ehdokkaan joukosta.

Jos toiselle sijalle tulleen ehdokkaan ääniero ykköseen on pieni, voimme kokea vielä yllätyksen lopullisessa nimityksessä.

Kirjoittaja on Turun Sanomain vastaava päätoimittaja.