Kaikenikäisiä
haastatellaan

Hyvä Vanha Erkki! Kommenttina TS:n 30.8. kirjoitukseenne totean, että kyllä markkinatutkimuksia tehdään myös yli 69-vuotiaille.

Esimerkiksi matkailuun liittyviä tutkimuksia tehdään paljon erityisesti eläkeläisten keskuudessa. Mikäli tutkimuksen on tarkoitus selvittää koko väestön mielipiteitä, haastatellaan kaiken ikäisiä ihmisiä siinä suhteessa kuin heitä väestössämme on (alle 15-vuotiaita kuitenkin vain poikkeustapauksissa ja silloinkin vanhempien luvalla).

Kun tutkimus tehdään yksittäisen yrityksen tarpeisiin, suunnataan tutkimus yleensä yrityksen pääasiakaskuntaan. Kuvaamassanne tapauksessa ilmeisesti tutkimuksen toimeksiantajayrityksen pääasiakaskunta on 18-69 -vuotiaat tietyllä alueella asuvat henkilöt. Tällöin haastattelua ei tehdä alle 18-vuotiaille eikä myöskään yli 69-vuotiaille eikä henkilöille, jotka asuvat muualla kuin tutkimuksen tilaajan määrittelemällä alueella.

Kyse ei siis ole ikärasismista vaan järkevään yritystoimintaan kuuluvasta suunnittelusta. Yritys ei voi menestyksellisesti palvella kaikkia asiakkaita, vaan sen on keskityttävä ja erikoistuttava valitsemansa kohderyhmän palvelemiseen.

Suomen viime sotien aikaiset saavutukset arvostetaan nykyään hyvin korkealle kaikkien suomalaisten keskuudessa. Tästä on tarkkaa tutkimustietoakin olemassa. Arvostusta lisäävät varmasti tämänkin hetken tapahtumat lähiympäristössämme.

Ystävällisin terveisin

Suomen Markkinatutkimusliitto ry.
Simo Andersson puheenjohtaja