Elollinen
luonnollisesti

Viime maanantain Mielipidesivun pääjutun "Ihminen vieraantunut luontaisesta elämän rytmistä" ensimmäiseen kappaleeseen oli tullut väärä sana: teollisessa kun olisi pitänyt olla elollisessa.

Ensimmäinen kappale kuuluu siis seuraavasti: "Ihminen on kadottanut ja tieten turmellut yhteytensä kaikessa elollisessa ilmenevään rytmisyyteen. Ihmisen pitäisi kuunnella oman kehonsa luontaisia tarpeita."

Toimitus