Tasaiset kerrostalorivit eivät ole
Turun kaupunkikuvan pelastus

Aikoinaan eräs Turun kaupunginjohtaja sanoi haastattelussa, kun häneltä tivattiin Turun rakennusten purkamisesta, että "Turusta ei ole purettu yhtään arvokasta rakennusta". Tällaisen suhtautumistavan ja arvomaailman on varmaan täytynyt olla Turussa aikoinaan hirveän yleistä kaupunkikuvasta vastaavien virkamiesten ja päättäjien keskuudessa.

Uskon kuitenkin suuren osan turkulaisista arvostavan myös vanhoja rakennuksia ja niiden muodostamia ympäristökokonaisuuksia. Keskustan tienoilla on vain jo tapahtunut niin paljon menetyksiä, että vielä säilyneiden vanhojen rakennusten arvo korostuu entisestään.

Turussa rakennusten purkutarve syntyy erittäin harvoin rakennusten huonosta kunnosta tai siitä, ettei rakennuksia voitaisi järkevästi käyttää hyödyksi. Purkutarpeen aiheuttaa yksinkertaisesti kaavoituksen yhteydessä annettu suuri rakennusoikeus, joka voi ylittää jopa moninkertaisesti paikalla olevien vanhojen rakennusten käyttämän rakennusoikeuden. Kiinteistöjen omistajat ovat tietysti tällaisesta lottovoitosta mielissään, koska varsinkin keskustan liepeillä rakennusoikeuden rahallinen arvo on suuri.

Kaupunkikuvallisesti tärkeiden rakennusten säilyminen voitaisiin hoitaa määrittelemällä tällaisille kiinteistöille korkeintaan jo käytössä oleva rakennusoikeus. Samalla alueella olevien kiinteistöjen eri arvoista kohtelua tasoittamaan löytyisi varmaan sopivia kompensaatiotapoja, jos niitä vain halutaan etsiä.

Koska rakennusten kaupunkikuvallisia arvoja ei aikoinaan ole ymmärretty syystä tai toisesta huomioida, ovat esim. Humalistonkadun kaltaiset ristiriitatilanteet ymmärrettäviä. En kuitenkaan usko, että tasaiset kerrostalorivit ovat Turun kaupunkikuvan pelastus. Turkua on nakerrettu jo niin paljon, että jokaisen purun uhkaaman kohteen kaupunkikuvallinen arvo tulisi perusteellisesti pohtia.

Ajatelkaapa vaikka aurajokinäkymää pääkirjastolta Myllysillalle, jos kaikki loputkin vanhat rakennukset jokivarressa "apteekkimuseorötisköineen" olisi korvattu Marina-Palacen tai virastotalon näköisillä kolosseilla. Houkuttelisiko näkymä tekemään tunnelmallisia kävelyretkiä joen rannoilla?

Hyvät päättäjät! Jättäkää meille, jotka osaamme arvostaa ja nauttia vielä jäljellä olevasta vanhasta, kauniista Turusta ja historian havinasta myös jotain. Turussa on varmasti myös ihmisiä, joille uudet uljaat rakennukset ja tehokkaat ympäristöt ovat tärkeämpiä kuin vanhat, mutta he lienevät jo osansa saaneet.

Teuvo Ranki