Yksimielinen valinta

Arkkipiispan vaali toimitetaan 16. syyskuuta. Koevaalissa eniten ääniä saaneen tuomiorovasti, teol.tohtori Jukka Paarman ansioita on tuotu esiin jo niin paljon, että mainitsemme tässä yhteydessä vain muutaman.

Piispa on seurakunnan paimen ja palvelija. Seurakunta on se tausta, jolta piispa on valittava. Vuodesta 1967 Jukka Paarma on ollut seurakunnan kaitsijana.

Teologisen ajattelunsa hän perustaa vahvasti Raamattuun, Jumalan Sanaan. Tältä pohjalta nousee hänen julistuksensa.. Hänet tunnetaan Jumalan Sanaan pitäytyvänä, luotettavana ja viisaasti harkitsevana seurakunnan palvelijana.

Perusteellinen ja syvällinen teologinen oppineisuus tekee hänet päteväksi ja sopivaksi arkkipiispan virkaan.

Avarakatseisena, ymmärtäväisenä ja kansankirkkomme parasta ajattelevana paimenena hän pitää eri herätysliikkeitä kirkkomme rikkautena.

Suomen kirkko ja sen menestyminen on hänelle kaikki kaikessa. Hänestä saadaan hengellinen johtaja, joka tuntee kirkkonsa ongelmat ja suomalaisen ihmisen ajattelutavan.

Evankeliumin vapauttavan sanoman hän haluaa tuoda kaikkien saataville.

Koska Jukka Paarma on jo koevaalissa saanut huomattavan osan (36 pros.) annetuista äänistä, vetoamme ystävällisessä ja rakentavassa hengessä kaikkiin valitsijoihin, että kutsuisimme hänet mahdollisimman yksimielisinä tulevaksi arkkipiispaksi.

Jukka Paarman tukiryhmä
Puolesta Olavi Koivukoski