Pienyhtiö madaltaa
yrittämisen kynnystä

MIT:n hallituksen puheenjohtaja Alex d'Arbeloff kävi heinäkuussa tapaamassa tasavallan presidentti Martti Ahtisaarta, pääministeri Paavo Lipposta sekä suuryritysjohtajia ja huippuvirkamiehiä. D'Arbeloffin mielestä Yhdysvaltojen vahvuutena on uusien yritysten vilkas perustaminen. Eurooppa ei tässä pärjää. Syyt ovat lainsäädännön rajoitteet ja riskipääoman puute.

Pitkään on jo Suomessakin tiedetty, että työttömyysongelma voi lopullisesti poistua vain pienyritysten voimin. Pienyritykset tarjoavat myös kaivattua talouden joustavuutta uusissa Emu-olosuhteissa.

Oikeusministeriön pienyhtiötyöryhmä antoi 15.6. mietintönsä, jossa se hylkäsi ajatuksen erillisestä pienyhtiömuodosta, vaikka eduskunnassa on tehty kaksi lakialoitetta asiasta. Toisessa aloitteessa on kaikkien puolueiden allekirjoitukset. Oikeusministeriön työryhmään ei valittu ainoatakaan aitoa yrittäjää, vaan siinä olivat mukana ministeriöiden sekä elinkeinoelämän järjestöjen palkkavirkamiehet.

Mikä ihmeen
pienyhtiö?

Pienyhtiö on pienimmille yrityksille tarkoitettu yksinkertainen yhtiömuoto. Se vähentää byrokratiaa, kohtuullistaa yrittäjän riskiä, edistää riskipääoman hankintaa ja oikeudenmukaistaa yritysverotusta.

Pienyhtiössä voi olla enintään kuusi osakasta. Osakepääoman minimi on 1000 markkaa, kun yksityisissä osakeyhtiöissä se on 50000 markkaa ja julkisissa osakeyhtiöissä 500000 markkaa. Julkinen osakeyhtiö on tarkoitettu lähinnä suuryrityksille, yksityinen keskisuurille ja pienyhtiö pienyrityksille, joita on 99 prosenttia yrityksistä. Pienyhtiö on osakeyhtiö, josta on karsittu kaikki pienyrityksille tarpeeton.

Kaupparekisteri jakaa Internetin kautta viidentoista sivun ohje- ja lomakepakettia, jolla voidaan perustaa yksityinen osakeyhtiö. Tämän lisäksi tarvitaan erilaisia ilmoituksia verohallinnolle ja muille viranomaisille.

Pienyhtiö voidaan perustaa yhdellä A4-lomakkeella. Se on samalla perustamiskirja, yhtiöjärjestys, perustavan yhtiökokouksen pöytäkirja, hallituksen järjestäytymiskokouksen pöytäkirja, kaupparekisteri-ilmoitus ja aloittamisilmoitus verohallinnolle. Tarvitaan vain yksi lomake ja toiminta voi alkaa.

Riskit
hallittavissa

Pienyhtiössä ei ole pakko pitää kokouksia eikä laatia pöytäkirjoja. Osakkaat voivat sopia asioista keskenään ja ulkopuolisten kanssa. Esimerkiksi yhtiö voi ottaa lainaa siten, että osakkaat allekirjoittavat velkakirjan pankissa. Pankki ei voi vaatia pöytäkirjoja, kuten se nyt vaatii jopa pankkitilin avauksesta ja lopetuksesta.

Henkilöyrityksissä (kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja yksityinen elinkeinonharjoittaja) yrittäjä vastaa yrityksen sitoumuksista koko omaisuudellaan. Osakeyhtiöissä, myös pienyhtiössä, yrittäjä vastaa vain sijoittamallaan pääomalla ja erikseen myöntämillään sitoumuksilla. Vain hervoton riskinottaja haluaa muuta. Tavalliset ihmiset ryhtyvät yrittäjiksi, jos saavat itse hallita riskinsä.

Yritys pystyy ottamaan riskiä kerryttämällä omaa pääomaa. Yhtiöverotus edistää yrityssäästämistä, jolloin voitosta osa jätetään jakamatta osinkona. Pienyhtiölle tämä tarjoaa rajattomat kasvumahdollisuudet, kun se löytää kestävän oksan.

Pienyhtiö on osakeyhtiö ja siten se toteuttaa hallituksen lupaaman tasapuolisen verotuksen. Henkilöyrityksille on luvattu yhtiöverotus, mutta sitä ei ole voitu teknisten ongelmien vuoksi toteuttaa (ns. laajennusrahastomalli). Pienyhtiön valitsemalla yrittäjä saa itse päättää, haluaako hän henkilöyritysten vai yhtiöiden verojärjestelmän.

Pienyhtiön ottaa käyttöön 98 prosenttia kaikista yrityksistä, kun se toteutetaan. Oikeusministeriön työryhmä pohtiessaan pienyhtiötä ei ymmärtänyt sen yhteiskunnallisia vaikutuksia. Pienyhtiö madaltaa yrittämisen kynnystä ja edistää työllistämistä. Tarvitaan lisää d'arbeloffeja puhumaan järkeä Suomen palkkavirkamiehille.

Lassi Mäkinen
yrittäjä
ekonomi, KLT
Järvenpää