Huumeongelmaan on ratkaisuja

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Tuomo Koho vaati päättäjiä miettimään, mitä pitää tehdä yhä pahenevalle huumeongelmalle (TS 13.7.).

Koho puhuu yhteiskuntamme todella vakavasta ongelmasta, jonka edessä päättäjät yhä sulkevat silmänsä. Huumeongelmaa pidetään monasti vain marginaali-ilmiönä, vaikka tilastot puhuvat täysin toisenlaisesta todellisuudesta.

Yksi huumeongelmaa helpottava tekijä olisi kysynnän vähentäminen eli oikein suunnattu ennalta ehkäisevä työ sekä narkomaanien hoitomahdollisuuksien kehittäminen ja hoitoon pääsyn helpottaminen.

Suomessa on arvioiden mukaan 10000 kovien huumeiden käyttäjää ja hoitopaikkoja vain vajaa sata.

Suurin osa narkomaaneista haluaa jossain vaiheessa irti huumekierteestä. Kuitenkin hoitomahdollisuudet Suomessa ovat lähes olemattomat, ja erilaisia hoitovaihtoehtoja hyvin vähän.

Yhteiskunnalla on ensisijaisesti vastuu päihdehuollosta, mutta kunnat vetoavat rahapulaan ja jättävät hoitoa haluavat narkomaanit heitteille. Samanaikaisesti kuitenkin sosiaali- ja terveysministeriö määräyksellään evää narkomaanien hoidon yksityisellä sektorilla.

Vankiloissa on tuhansia huumeiden käyttäjiä, jotka ovat joutuneet rikoskierteeseen huumeriippuvuutensa takia.

Yksi vankilapäivä maksaa yhteiskunnalle noin 500 markkaa, joten huumeiden käyttäjien hoidotta jättämisessä yhteiskunta ei todellakaan säästä. Vankilaan joutuneiden narkomaanien ja heidän omaistensa inhimillisiä kärsimyksiä ei voida rahassa edes mitata!

Huumekierteen katkaisemiseksi narkomaanit tarvitsevat asianmukaista hoitoa, eivät pelkkää syyllistämistä ja kriminalisointia.

Marja Bernatzki
puheenjohtaja
Opiaattiriippuvaisten Tuki r.y.
Helsinki