Valinnat yhdistävät monet toiveet

Ammattikasvattajiin kyllästynyt ihmetteli (TS 1.7.) mm. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan aineen opettajan valintaperusteita. Kasvatustieteellisen tiedekunnan puolesta vastasivat Mari Broberg ja Turun opettajankoulutuslaitokselta Kaisu Hiltunen (TS 10.7.).

Toimin lukuvuoden 1997-1998 valintatoimikunnan yhtenä opiskelijajäsenenä, joten voin osaltani valottaa lisää asiaa, joka on pahoittanut kirjoittajan mielen.

Aineenopettajaksi haetaan 20.3, jolloin myös kaikki valinnassa huomioon otettavat opinnot täytyy olla suoritetut. Opetusharjoittelussa on tärkeää oman oppiaineen hallinta, ja tämän vuoksi perus- ja aineopinnot täytyy olla suoritetut (entinen cum laude).

Harjoitteluhan tapahtuu Turun Normaalikoulussa. Yleensä yliopisto-opinnoissa edetään perusopinnoista aineopintoihin ja sitten syventäviin opintoihin, tällöin mitään viivästymistä ei pitäisi tapahtua, jos opettajaksi haetaan kun aineopinnot on suoritettu.

Valintatoimikunnassa oli kasvatustieteellisestä tiedekunnasta neljä henkilöä, Normaalikoulusta oma edustaja, kolme opiskelijaedustajaa ja asiantuntijoina laitokselta opintosihteeri ja amanuenssi. Monen sidosryhmän käytännöt ja toiveetkin on yhdistettävä.

Omalta osaltani pyrin siihen, että hakuperusteet olisivat oikeudenmukaiset, tasapuoliset ja toimivat. Päivämäärät ovat pakon sanelemia. Hakuaika päättyi 20.3, jonka jälkeen soveltuvat hakijat kutsuttiin toukokuun alussa Normaalikouluun soveltuvuuskokeisiin ja tuloksetkin oli saatava toukukuun lopuksi ja edelleen tiedoksi Normaalikoululle.

Valintaprosessissa on kasvatustieteellisen tiedekunnan lisäksi osallisena muut tiedekunnat, näiden opiskelijat ja henkilökunta, Normaalikoulu ja sen oppilaat. Tätä viimeksi mainittua sidosryhmää ei kannata vähätellä.

Auskultantit tulevat opettamaan näitä yläasteella ja lukiossa ahertavia oppilaita, on tärkeää että sovituista pelisäännöistä pidetään kiinni. Itse olen suorittanut opetusharjoitteluni erillisten kiintiössä, jonne hyväksytään jo valmistuneita, jos tässä kiintiössä haetaan, ei valmistuminen viivästy.

Useassa korkeakoulussa hakuaika opetusharjoitteluun päättyy jo tammikuun lopussa. Joka vuosi valitaan uusi valinta toimikunta, jolloin entisestään voidaan parantaa hakukriteerejä. Turun yliopisto, sen kasvatustieteellinen tiedekunta ja Turun Normaalikoulu ovat hyvin vertailtavissa muihin asianomaisiin laitoksiin, ne ovat tehokkaita, laadukkaita ja hyviä.

Tuntiopettaja Dahlström, VTM