Matkakulut vaihtelevat

Timo Saarniemi kysyy (TS 7.7.), miksi veroehdotuksessa ei ole otettu huomioon matkakorvauksia.

Veroehdotukseen lasketaan verotuksen lopputulos sellaisten tietojen perusteella, jotka verohallinto voi luotettavasti saada muilta tahoilta kuin verovelvolliselta itseltään.

Tällaisia tietoja ovat muun muassa suoritusten maksajilta saatavat tiedot palkoista ja eläkkeistä. Vähennyksiä koskevia tietoja saadaan muun muassa ammattiyhdistysten jäsenmaksuista.

Koska veroehdotukseen ei pystytä saamaan kaikkia verotukseen vaikuttavia tietoja, verovelvollisen tehtävänä on tarkistaa siihen valmiiksi merkityt tiedot ja ilmoittaa mahdollisista puutteellisuuksista ja virheistä.

Muun muassa matkakulut ilmoitetaan nykyisin veroehdotuksen korjauksena. Veroehdotuksen palauttaminen vastaa tässä tapauksessa veroilmoituksen tekemistä.

Matkakulut eivät luonteensa vuoksi sovellu veroehdotukseen sisällytettäviksi, koska niiden vähentäminen edellyttää yksilöllisiä selvityksiä vähennyksen perusteista ja suuruudesta. Tarvittavat selvitykset voidaan saada vain verovelvolliselta itseltään.

Veroehdotusmenettelyyn kuuluvalla on sama velvollisuus selvittää matkakulunsa kuin sillä, joka antaa veroilmoituksen. Edellisen vuoden verotustietoja ei sellaisenaan voida käyttää vähennyksen myöntämisen perusteena, koska matkakulut vaihtelevat usein varsin paljon verovelvollisen olosuhteiden mukaan.

Keskeisenä syynä veroehdotuksen palauttamiseen on ollut asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten ilmoittaminen. Toivottavaa olisi, että menettelyä pystyttäisiin kehittämään niin, että yhä harvempien tarvitsisi tästä syystä palauttaa veroehdotus.

Matkakulujen sisällyttäminen veroehdotukseen edellyttäisi, että vähennys olisi nykyistä kaavamaisempi. Vähennyksen myöntämisperusteiden yksinkertaistaminen edellyttäisi lainmuutosta.

Vähennyksen kehittäminen nykyiseen menettelyyn paremmin soveltuvaksi on ollut aika ajoin esillä, mutta asia ei ole siihen liittyvien monitahoisten ongelmien vuoksi toistaiseksi edennyt lainmuutokseksi.

Eira Karppinen
Tiedotus
Verohallitus