Suhteellisuus vaaleihin

On ehdotettu, että vaalipiirien lukumäärä pienennetään ja että koko maa olisi yhtenä vaalipiirinä erilaisten paikkamäärien sijasta.

Olen osittain samaa mieltä, että Suomessa vain aniharvoin suhteellisuus on edes jotenkuten ollut oikeansuuntainen. En ole kuitenkaan vaalipiirien suurentamisen kannattaja enkä pitkien listojen, joissa puolueen jäsenäänestyksen perusteella kansa valitsee mieleiset henkilöt. Osittain kannatan sitä, että koko maa yhtenä vaalipiirinä, mutta vaalipiirit säilytettäisiin nykyisellään joko 15 tai 21.

Suhteellisuus ei vaadi minkäänlaista vaalipiirien suurentamista vaan että kansan tahtoa noudatettaisiin hallituksia, hallitustunnustelijan ja puhemiehiä nimitettäessä.

Mitä tulee taas presidentin valintaan ja tapaan noudattaa oikeutta ja totuutta toivon koko sydämestäni, että otettaisiin uudelleen harkittavaksi valitsijamiesten ja tarvittaessa vaikeina aikoina eduskunnan suorittamaa vaalia.

Suomalaiseen vapaaseen pohjoismaiseen kansanvaltaan ja länsimaiseen edustuksellisuuteen perustuva valta on toiminut vallan hyvin. Sen vuoksi en ole kovinkaan halukas muuttamaan mitään pykälää tai menettelyä presidentin tai eduskunnan valitsemiseksi.

Suomi nousuun ja muistakaamme että vaikkakin meillä on ollut ja tulee ajoittain lama, ei anneta sen painaa mieltä vain annetaan työrauha eduskunnalle, hallituksille ja tulevillekin presidenteille.

Aki Elmeri Seppänen
Suomen Turku