Lomakylä riepoo

Turun Sanomissa oli 8.7. juttu Airismaan lomakylästä, jossa oli pyritty kertomaan tilanteesta tasapuolisesti ja totuudenmukaisesti. Eräs oleellinen asia oli kuitenkin väistetty ja jäänyt vaille huomiota.

Meitä kyseisen lomakylän liepeillä asuvia riepoo erittäinkin, että Herrankukkarossa on ryhdytty rakentamaan ja rakennetaan edelleen ilman asiaankuuluvia lupia rakennuskiellossa olevalle alueelle periaatteella "joka ottaa, sille annetaan."

Ja kun ei ole ollut lupia, ei ole välttämättä tarvittu ketään valvomaan esimerkiksi sitä miten pesu- ja muiden jätevesien poisto ko. alueella jo olevista rakennuksista on hoidettu.

Samaa ottajalle annetaan -periaatetta osoittaa P-O Kankaan näkemys yrityksen käytössä olevan maa-alueen pinta-alasta, joka hänen mielestään on 2,5 hehtaaria. Viralliset tiedot kertovat enintään 1,6 hehtaarista.

Lähirannalla asuvana tiedän myös, että lomakylän "mummoradalla" seikkailevien tarzanien möly kuuluu kauas ympäristöön ja häiritsee parhainakin lepoaikoina ympäristön vakinaisten mökkiläisten olemista.

Tuntuu myös pelkältä hurskastelulta Kankaan puhe kansantaloudellisista näkökulmista, kun kysymys on puhtaasti vakinaisten kesäasukkaiden ja yksityisen liiketoiminnan välisestä eturistiriidasta sekä ennen kaikkea kaikille säädettyjen lakien noudattamisesta.

Kansantalouden kannalta tulos saattaa sitäpaitsi olla yhtä hyvin kielteinenkin. Jäljet pelottavat.

Luvalla rakentaen.

Leena Soini
Turku/Rymättylä