Snellmanin koulu toisellekin vuosisadalle

TS/Jari Laurikko<br />Snellmanin pieni koulu on oppilailleen turvallinen ja kotoisa oppimisympäristö sanoo kuvassakin esiintyvä kirjoittaja.
TS/Jari Laurikko
Snellmanin pieni koulu on oppilailleen turvallinen ja kotoisa oppimisympäristö sanoo kuvassakin esiintyvä kirjoittaja.

Snellmanin koulurakennus valmistui 1903 ja samalla Turkuun saatiin myös hieno ja moderni liikuntasali, jossa oli jopa erillinen huone vaatteidenvaihtoa varten.

Muiden mukana myös Paavo Nurmi -niminen koululainen osallistui koulun liikuntatunneille vuosina 1903-1910.

Vuosisadan alussa jaettiin kaupunki neljään koulupiiriin, joista Snellmanin piiri käsitti kaupungin keskusta-alueen Aurajoen läntisellä puolella. Oppilasmäärä oli enimmillään 1950-luvun alussa, jolloin koulussa oli yli 1100 oppilasta.

Tänään Snellmanin koulupiirin rajoina ovat Aurajoki, Käsityöläiskatu, satamarautatie ja Kakolanmäen rinteet. Oppilaita koulussa on noin 110. Viiteen opetusryhmään jaettuna se on opetuksen kannalta sopiva määrä.

Pienessä koulussa kaikki tuntevat toisensa, oppilaat ja koko henkilökunta muodostavat kotoisan yhteisön, johon myös oppilaiden vanhemmat ovat tyytyväisiä.

Raha ei ole
ainoa kriteeri

Snellmanin koulu toimii edelleen aktiivisesti ja aikaansa seuraten. Mutta kylmät taloudelliset tosiasiat ovat saaneet aikaan ehdotuksen koulun mahdollisesta lakkauttamisesta. Oppilaat pitäisi siirtää muihin kouluihin ja Koulukadun kiinteistö tyhjentää vuokrasäästöjen aikaansaamiseksi.

Turun koululaitos maksaa käyttämistään kiinteistöistä laskennallista vuokraa Turun tilalaitokselle. Snellman/Mikaelin osalta vuokra on hiukan toista miljoonaa vuodessa.

Maallikolle herää kysymys; jos Koulukatu 8:n kiinteistöstä kouluna luovuttaisiin, jäisi kaupungin tilalaitos ilman tätä maksuerää ja se joutuisi hankkimaan vuokralaisen muualta tai myymään kyseisen kiinteistön.

Olisikohan joku hotelli- tai ravintolayrittäjä tai joku muu kiinnostunut koulukiinteistön uusiokäytöstä yli miljoonan vuosivuokralla?

Asioiden merkitystä ja arvoa vertailtaessa on hyvä muistaa, että parhaillaan Turun kouluja verkotetaan tietotekniikan hyväksikäyttöä varten. Tarkoitukseen kuluu rahaa 3-4 miljoonaa vuodessa - usean vuoden ajan! Ilmaiseksi ei tietenkään saada mitään ja jos on pakko valita kahdesta toinen, niin herää kysymys: Satsataanko koneisiin vai koululaisiin?

Oppilaiden etu
ja turvallisuus
koetuksella

Koulukatu 8:n kiinteistön tyhjentäminen merkitsisi samassa rakennuksessa toimivan Mikaelin erityiskoulun hajauttamista kaupungin muihin peruskouluihin. Sitä tuskin kukaan haluaa, varsinkin kun Mikaelin ala-aste on ansiokkaasti toiminut nykyisessä muodossaan jo vuosikymmeniä ja näin osoittanut tarpeellisuutensa.

Olisikohan lakkautusehdotuksen tekijöiden mielessä sittenkin ollut ajatus sijoittaa Varissuolla toimivat hahmotushäiriöisten luokat Koulukadulle ja yleisopetusta antavan Snellmanin koulun poistaminen erityisluokkien tieltä?

Snellmanin koulupiirin lapset pois omalta alueeltaan ja muiden kaupunginosien lapsia taksikyydillä tilalle! Olisipa se aika erikoista!

Ehdotus Snellmanin koulun lopettamisesta on jyrkästi vastaan oppilaiden etua. Oppilaiden siirtäminen toiseen kouluun johtaisi käytännössä luokkakokojen suurenemiseen ja vaikuttaisi sitä kautta opetuksen tehokkuuteen, mikä aiheuttaisi ehkä enemmän työrauhaongelmia ja mahdollisesti koulukiusaaminen lisääntyisi.

Lisäksi oppilaiden koulumatkojen pidentäminen ja vaarallistaminen (Aurajoen ylitys!) olisi lain vastainen toimenpide, sillä äskettäin eduskunnassa hyväksytty opetuslaki säätää selkeästi, että "oppilaan koulumatkan tulee olla mahdollisimman turvallinen ja lyhyt." Pienelle koululaiselle merkitsee paljon se, onko koulumatka 200 metriä tai 2 kilometriä!

Yleisopetus on
peruspalvelu

Snellmanin koulun viereen rakennetaan lähiaikoina satoja uusia asuntoja Ursinikadulle, Puutarhakadulle ja Sairashuoneenkadulle. Tuntuisi melko "sukkelalta" poistaa peruskoulun yleisopetusluokat, eli yksi tärkeimmistä kuntalaisten peruspalveluista alueelta, jolle muuttaa koko ajan lisää asukkaita.

Snellmanin koulun vanhempainyhdistys Salava ja koulun johtokunta ovat tiedottaneet opetuslautakunnalle mielipiteenään, etteivät ne pidä perusteltuna lakkauttaa Snellmanin koulua ja että ne molemmat vastustavat tehtyä ehdotusta.

Elokuun 18.päivänä aloitetaan Snellmanin koulun 96.lukuvuosi komeassa, joskin hiukan rapistuneessa koulutalossamme Turun keskustassa. Koulun henkilökunta ja innokkaat koululaisemme odottavat jo koulun alkua. Entistäkin innostuneempia me olisimme, jos voisimme kokea työtämme ja työpaikkaamme arvostettavan myös siellä, missä päätöksiä tehdään.

Juhani Kortekangas
Snellmanin koulun johtaja