EU:sta voidaan erota - jos halutaan

Eurooppaoikeuden professori Kari Joutsamo kirjoitti EU:sta ja maamme kehityksestä (TS 24.6.), että jos päätöksenteon "valumisesta" Brysselistä Helsinkiin ei olekaan käytännön tasolla havaittavissa paljon merkkejä, voidaan lohduttautua sillä, että väestö Suomessa näyttää kuitenkin talousmaantieteen rautaisten lakien mukaan olevan "valumassa" syrjäseuduilta Uudellemaalle. Lähiöihin tulee Joutsamon mukaan uutta, juurensa menettänyttä vaalikarjaa.

En usko talousmaantieteen rautaisiin lainalaisuuksiin. Ratkaisevaa on kuitenkin ihmisten tahto. Poliittisilla päätöksillä voidaan haluttaessa muuttaa yhteen suuntaan menevä kehityksen virta suunnaltaan päinvastaiseksi akanvirraksi. Jos EU-Suomi uhkaa muuttua pelkäksi poronhoitoalueeksi - kuten prof. Joutsamo vihjaisi - niin Suomi voi toki halutessaan myös erota EU:sta.

Kansainväliseen oikeuteen kuuluu mm. YK:n aloitteesta solmittu kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus (KP-sopimus). Tämän KP-sopimuksen mukaan jokaisella kansalla on itsemääräämisoikeus ja oikeus päättää itse omista taloudellisista, sosiaalisista ja sivistyksellisistä asioistaan.

Tähän sopimukseen Suomi voisi vedota, jos se päättäisi erota EU:sta. Eivätkä muut EU-maat voisi Suomen eroamisoikeutta kiistää jo pelkästään siitäkään syystä, että ne ovat kaikki hyväksyneet KP-sopimuksen ja liittyneet siihen. Tuskin noissa maissa olisi mitään haluakaan pitää Suomea väkisin EU:n jäsenmaana.

Suomen EU-liittymissopimus solmittiin valtiosopimuksena kahden kolmasosan enemmistöllä eduskunnassa. Maamme perustuslakien mukaan tätä menettelytapaa noudattaen solmitut valtiosopimukset voidaan purkaa eduskunnassa yksinkertaisella enemmistöllä tehtävällä päätöksellä.

Länsi-Euroopan maista Sveitsi ja Norja päättivät jo alunperin jäädä EU:n ulkopuolelle. Näillä mailla on silti nykyisin erinomaiset suhteet EU:hun ja ne ovat sen kanssa laajassa yhteistyössä.

Sveitsin ja Norjan kaltainen asema on Suomellekin kaiken aikaa tarjolla: niin halutessamme mekin voimme ottaa itsellemme EU:n ulkopuolella olevan itsenäisen valtion aseman ja samalla säilyttää kaiken aikaa mitä parhaat välit ja laajan yhteistyön EU:n kanssa.

Jouni Koivisto