Esperanto takaa kaikille
tasa-arvoisen ilmaisuvälineen

Mielipiteessään (TS 24.6.) "Kielten rinnakkaiselo on rikkautta" Marika Lairolahti ei ottanut mitään kantaa esim. EU:n parlamentin kulujen vähentämisyritykseen, johon esperanto työkielenä toisi avun. Ehdotus vain englannin-, ranskan- ja saksankielen käyttämisestä jäsenmaiden välisissä kontakteissa on suuri epäoikeudenmukaisuus kaikkia muita kieliryhmiä kohtaan. Suomalaisena olen huolissani Suomen ja muiden pienten kansojen äidinkielen olemassaolon pysyvyydestä.

Esperantistit eivät pyri poistamaan "suuria" eurooppalaisia kieliä, vaan tarjoamaan niiden rinnalle neutraalin kielen: esperanton, jonka periaatteena on jokaisen maan kielen ja kulttuurin säilyminen. Ei-kenenkään äidinkielenä se takaa kaikille tasa-arvoisen ilmaisuvälineen, jonka turvin pienenkin kieliryhmän edustaja voi säilyttää omanarvontuntonsa. Ja jopa ranskalaisille esperanto on helpoimmin opittavissa oleva kieli: vain kuusitoista (16) kieliopin sääntöä ja paljon omasta kielestä tunnistettavia sanoja. Tämän kesän kansainvälisen kongressinkin järjestelyistä vastaavat ranskalaiset esperantistit Montpellier'issä. Maapallon eri puolilta tulevat osanottajat voivat nauttia yhdessäolosta asia- ja kulttuuri-ohjelmien puitteissa ilman kielivaikeuksia. Mahtava tunne!

Useimmiten esperantistit osaavat myös muita kieliä. Sen pitäisi olla vakuuttava osoitus siitä, että esperanto pyrkii säilyttämään kielten rinnakkaiselon rikkauden.

Anna-Liisa Ali-Simola
Turun Esperanto-yhdistyksen
varapuheenjohtaja