Lääkärit ylös palkkakuopasta

Olemme kaksi lähes valmista lääkäriä ja haluaisimme selventää asioita lääkärien palkkauksesta ja työstä, joista on annettu viime aikoina harhaanjohtavia tietoja eri medioissa (TS 26.1. nimimerkki Fil.yo). Olemme molemmat toimineet lääkärinsijaisina sekä normaalityöaikana että päivystystyössä, joten meillä on jo omakohtaista kokemusta lääkärin työstä ja palkkauksesta.

Terveyskeskuslääkärin kuukausipalkan on kerrottu olevan 20000-25000 markkaa, muttei ole kerrottu, miten ko. summa muodostuu.

Vastavalmistuneen lääkärin peruspalkka on n. 10000 markkaa, kahden vuoden työssäolon jälkeen se nousee 11000-12000 markkaan. Loput tuloista tulevat päivystystyöstä - iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Mainittu 20000-25000 mk:n summa on laskettu siten, että kuukauden aikana tehdään viisi yöpäivystystä, joita ei kompensoida vapaa-aikana - eli puolet palkasta muodostuu päivystystyöstä, joka tehdään normaalin 37 viikkotyötunnin lisäksi. Yksi yöpäivystys on työtunteina 12-16 tuntia.

Jos lähtökohdaksi otetaan vuosi 1970 ja kuvataan yleisen palkkatason kehitystä indeksillä 100, on lääkäreiden keskiansio pudonnut tasaisesti ollen nyt tasolla 60.

Lisäksi palkkavertailuissa tulisi huomioida, mitkä ovat nettotulot verotuksen ja tulonsiirtojen jälkeen.

Kaikkien akateemisten alojen työ ei ole yhtä vastuullista ja raskasta. Lääkäri on työssään vastuussa ihmisten terveydestä ja jopa hengestä. Työ on raskasta sekä fyysisesti että henkisesti johtuen jatkuvasta kiireestä, vastuusta ja ammattitaidon pitämisestä ajan tasalla lääketieteen nopeassa kehityksessä.

Nykyinen palkkakehitys johtaa siihen, että lääkäreistä varsinkin kyvykkäimmät lähtevät joko ulkomaille tai yksityissektorille; esimerkiksi silmälääkärien kohdalla näin on jo käymässä. Lisäksi monet nuoret lääkärit harkitsevat alan vaihtoa.

Lääkärin ammatti on ammateista arvostetuimpia. Olisi loogista, että perustyöajan palkka vastaisi työn arvostusta, vastuuta ja vaativuutta. Lisäksi olisi kohtuullista vähitellen kuroa umpeen 30 vuoden aikana syntynyttä palkkataantumaa.

Näistä syistä lääkäriliitto ei yhtynyt tupoon, vaan ajaa jäsenilleen tuntuvampia palkankorotuksia. Julkisellakin sektorilla rahaa liikkuu; kysymys on siitä, mitä palveluja ja investointeja arvostamme ja pidämme tärkeimpinä.

2lääk. kand.