Kirjoittajavieras -kolumni
Ulla-Maija Vierimaa:
Turun koulut
profiloituvat

Näinä viikkoina yläasteet ja lukiot esittäytyvät tuleville oppilailleen ja heidän vanhemmilleen vanhempainilloissa.

Yläasteelle tulevat oppilaat ovat jo parin vuoden ajan olleet uuden tilanteen edessä; he ovat voineet valita jonkin muun yläasteen kuin sen, jonka koulupiiriin he kuuluvat.

Lukiolaisille on tavallisempaa vaihtaa koulua yläasteelta siirtyessään, joten lukion esittelyillat ovat markkinointihenkisempiä. Lukiot ovatkin voimakkaammin erikoistuneet eri aineisiin kuin yläasteet, joten oppilailla on enemmän valinnanvaraa, ja lukionvalinta on helppo niille, joilla on tuleva ammatti tiedossa.

Englanninkielipainoitteinen luokka näyttää lyöneen itsensä läpi useilla yläasteilla. Englannin oppitunteja on enemmän kuin muilla luokilla, englanniksi pyritään opettamaan myös muita kouluaineita. Oppilaan sanavarasto ja monipuolinen englannin kielen taito kehittyvät, mutta tällä luokalla menestyvät vain lahjakkaimmat oppilaat, sillä puutteellinen kielitaito vaikeuttaa muiden aineiden oppimista.

Yläasteet profiloituvat valinnaisaineiden ja erilaisten projektien kautta. Jotkut yläasteet, kuten meidän koulumme, pyrkivät painottamaan samoja aineita kuin samassa rakennuksessa toimiva lukio.

Valinnaisaineiden tuntimäärä on lisääntynyt yläasteella. Nykyiset 8-luokkalaiset opiskelevat runsaan kolmanneksen tunneistaan itse valitsemiaan aineita, 9-luokkalaiset hieman vähemmän. Kouluviihtyvyys on kiistatta parantunut. Kun koulussa heikommin menestyvä oppilas saa onnistumisen elämyksiä valitsemassaan aineessa, hän jaksaa ehkä paremmin keskittyä vaikeampiin aineisiin.

Valinnaisaineiden lukumäärä vaihtelee eri yläasteilla. Joillakin yläasteilla on useita kymmeniä valinnaiskursseja, jolloin tarjotaan myös pakollisten aineiden syventäviä kursseja, kun taas toiset yläasteet tarjoavat suppean määrän, jolloin keskitytään aineisiin perusteellisemmin.

Koulun valinnaisainevihkosen käsiinsä saatuaan oppilaan kannattaa vanhempiensa kanssa pysähtyä miettimään, mitkä hänen vahvuutensa ovat, mistä aineista hän pitää ja missä oppilaitoksessa hän aikoo jatkaa opintojaan yläasteen jälkeen.

Esimerkiksi lukioon aikovan on hyödyllistä valita aineita, joita hän tarvitsee lukiossa, jotta saisi mahdollisimman hyvän pohjakoulutuksen teoreettista opiskelua varten. Lukuaineista vähemmän innostunut voi taas saada motivaatiota opiskeluunsa käden taidon tunneilla.

Kilpailu lukion jälkeisistä opiskelupaikoista kiristyy. Suosituimmat tiedekunnat ovat alkaneet antaa lisäpisteitä kahden pitkän kielen (A-kielen) oppimääristä. Kielellisesti lahjakkaat oppilaat ottavatkin toisen pitkän kielen (useimmiten ruotsi tai englanti) jo ala-asteen ylemmillä luokilla, mikäli koulussa voidaan opetusta järjestää, ja jatkavat yläasteella kahden kielen pitkää oppimäärää.

Vieraista kielistä kiinnostunut oppilas voi yläasteen valinnaistunneilla vahvistaa kielitaitoaan niin, että lyhyemmän oppimäärän (B-kielen), vaihtaminen pitempään on myöhemmin lukiossa mahdollista.

Kirjoittaja Ulla-Maija Vierimaa on englannin ja ruotsinkielen lehtori Kastun yläasteella Turussa.