Henkilökunta jo
säästötalkoissa

Oli nousu- tai laskusuhdanne, niin Turun kaupunki maksaa ainakin sosiaalipuolen suorittavalle henkilöstölle alinta mahdollista palkkaa.

Joulutervehdykseksi lähetetään säästökirje, vaikka työntekijät ovat säästöihin osallistuneet hyvin pitkään selkänahallaan mm. siten, ettei uutta henkilökuntaa ole palkattu edes välttämättömiin työpisteisiin, vaan vuosikausia on toimittu työntekijöiden voimavarojen äärirajoilla.

Ja nyt ollaan näiltä samoilta voimavarojensa äärirajoilla työskentelevältä henkilökunnalta pyytämässä rahaa tai lomauttamassa sitä säästöjen aikaansaamiseksi. Eiköhän kaupungin johdon ja poliittisten päättäjien olisi tarpeen hieman enemmän priorisoida toimintaansa säästöjen aikaansaamiseksi ja miettiä kovin negatiivista henkilöstöpolitiikkaansa sekä ihmisten jaksamista työtehtävissään.

Oliko uusi silta joen yli välttämätön, entä lukuisat lähes päällekkäin menevät operetti- ja muut musiikkitapahtumat kesäisin, kyseenalaiset joulukaupunkisuunnitelmat yms.

Näitä tapahtumia on tuskin järjestetty ainoastaan kaupungin työntekijöille, joten maksumiehinä tulisi olla myös samat henkilöt, jotka kaikenlaisia tapahtumia haluavatkin.

Leipää vai sirkushuveja