Ei yksinomaan esimieskoulutusta

Luottamusmies Pasi Heikkilä Masa-Yardsilta kirjoitti ansiokkaasti työnjohdon koulutuksen uudistamisesta TS:ssa 4.1.

Pieniä täsmennyksiä kirjoitukseen. Kun Heikkilä kirjoittaa työnjohtajista, hän lienee tarkoittanut suorittajaportaan esimiehiä. Työnjohtajalla sinänsä tarkoitetaan, lain mukaan, mitä tahansa esimiestä. Esimerkiksi toimitusjohtaja suhteessa omaan alaiseensa on työnjohtaja.

Omalla alallani suorittajaportaan esimiehet ovat koulutukseltaan insinöörejä, teknikoita tai ns. pitkän linjan miehiä suoraan lapion varresta.

Meidän yrityksessämme työnjohtajan titteli, toimen kuvauksessa, on korvattu muilla, paremmin tehtävää kuvaavilla nimikkeillä.

Ajatus siitä, että teknillisessä oppilaitoksessa koulutettaisiin vartavasten teollisuuden suorittajaportaalle työnjohtajia, tuntuu hiukan hassulta. Nykyinen koulutus siellä antaa toki valmiuden mihin tahansa esimiestehtäviin, aina oman yrityksen johtamista myöten, mutta koulutuksen tarkoitus on toki antaa valmiudet myös esimerkiksi myyntimiehen, suunnittelijan tai erilaisiin yrityksen suunnittelun tehtäviin.

Näissä tehtävissä henkilö ei välttämättä toimi lainkaan esimiehenä tai välittöminä alaisina on vain toimihenkilöitä. Tämän takia ei ole olemassa pelkästään suorittajaportaan esimieskoulutusta sen paremmin teknillisissä- kuin missään muissakaan oppilaitoksissa. Koulutus on yleiskoulutusta, jota täydennetään työnantajan antamalla täsmäkoulutuksella ao. tehtävään.

Mitä tulee ajatukseen että koulutusta lyhennetään, jos ao. henkilöllä on pitkä kokemus mutterin vääntämisestä, ei ole kotoisin tämän ajan eikä tulevaisuuden ajattelijalta.

Maininta itsetoimivista tiimeistä, joissa vetäjänä on työhön osallistuva esimies, on varsin mielenkiintoinen. Vuosikausien kokemuksen perusteella voin sanoa, että suorittajaporras on jatkuvasti halunnut vapaita käsiä työnsä tekemiseen.

Suomalainen työntekijä on aina halunnut valtaa päättää omasta työstään, tavalla jossa selän takana ei mikään pomo kyttää ja komentele. Eikö tällöin itseohjautuva tiimi ole paras ratkaisu koska se on myös joukon itsensä haluama? Toisaalta vaikuttaa siltä, että yhtäkaikki joittenkin esimiesten kuin myös luottamusmiesten tai heidän jäsenkuntansa tavoitteet eivät ole yhdensuuntaiset.

Luulen, että luottamusmiesten tulisi miettiä, työnjohtajien koulutuksen lisäksi, myös omien jäsentensä koulutusta tulevaisuudessa. Suorittajaportaalla tulee olla valmiudet entistä monipuolisempiin tehtäviin. Koulutuksen tulee myös heille olla entistä pitempi, laadukkaampi ja monipuolisempi.

Koulutuksessa tulee painottaa myös kielitaitoa paljon, koska esim. asennusohjeita ei tänä päivänä enää käännetä suomeksi, eikä tulkki tule viereen kääntämään manuaalin ohjeita työmaalle.

Suorittajaportaan henkilöllä tulee olla valmius kehittyä, yrityksen antaman koulutuksen kautta, myös tiiminvetäjän tai esimiehen tehtäviin.

Työnjohtaja