Kunnallisverosta progressiivinen

Viime päivinä julkisuudessa esitetyt tiedot Turun ja monien muiden Varsinais-Suomen kuntien talousvaikeuksista eivät tulleet yllätyksenä. Tosin monet lähinnä valtiovaltaa edustaneet tahot puhuivat miltei koko viime vuoden ajan kuntien taloudellisen aseman paranemisesta.

Kun nyt tilastot viime vuodelta kertovat tilanteen jatkuvasta heikkenemisestä ja ennakoivat näin tapahtuvan myös kuluvana ja tulevana vuotena, voidaan todeta, että näillä optimistisilla puheilla tähdättiin kuntien talouteen kohdistettujen leikkausten hyväksymiseen.

Yhä useammat ovat ehdottaneet arvokeskustelun käymistä kunnissa. Tähän on varmasti aihetta monestakin syystä. Arvokeskustelun tulee koskea myös valtiovaltaa. Onhan meillä vasta pari vuotta sitten lisätty hallitusmuotoon joukko perusoikeuksia, joiden piti tarkoittaa hyvinvointipalvelujen varmistamista ja niiden rahoituksen turvaamista valtiovallan ja muun julkisen vallan toimesta.

Kansalaiset ovat osallistuneet arvokeskusteluun mm. monien kyselyjen, tutkimusten, selvitysten ja gallupien yhteydessä. Niissä kuntien asukkaat ovat selvästi ilmaisseet mielipiteensä julkisen vallan vastuusta palvelujärjestelmän ylläpitäjänä. Sitä tarkoitti myös eduskunta kirjatessaan joukon perusoikeuksia perustuslakiin.

Kun valtiovalta on sysännyt sille itselleen kuuluvaa yhteiskunnallisten palvelujen rahoitusvastuuta kunnille leikaten valtionapuja ja niiden indeksikorotuksia sekä heikentäen kuntien mahdollisuuksia tulojensa kartuttamiseen, on yhä enemmän ryhdytty puhumaan kunnallisen tuloveroprosentin (veroäyrin) korottamisesta. Se puolestaan vastaisi suurituloisimpien etuja. Siksi kunnallisvero tulisi muuttaa progressiiviseksi. Jos valtioveroasteikon soveltaminen kunnallisverotuksessa on liian ankara, käytettäköön lievempää asteikkoa.

Ensio Laine