Eläkeläisten prosentit
menevät sekaisin

Ei ole ihme, jos eläkeläiset ovat unohtaneet prosenttilaskun, kun nuoremmatkin sekoilevat niin lehdissä kuin esityksissäkin.

Hyvä olisi, jos prosenttiyksikkö-sanaa käytettäessä ilmaistaisiin asia myös prosentteina ja esimerkin avulla mielellään myös markkoina, kun rahasta puhutaan.

Tupon yhteydessä palkansaajien sairausvakuutusmaksuksi tuli 1,5 prosenttia ja eläkeläisten 4,2 prosenttia. Eläkeläiset maksavat edelleen siis 2,7 prosenttiyksikköä eli 180 prosenttia enemmän tätä raippaveroa kuin tulonnauttijat.

Jos eläkeläinen saa 6000 markan kk-eläkkeen, häneltä menee kuukaudessa 252 markkaa ja samansuuruisesta palkkatulosta menee 90 markkaa sairausvakuutukseen.

Yli 65-vuotiaat saavat eläkkeeseensä vain 1,7 prosentin indeksikorotuksen, kun alle 65-vuotiaat saavat peräti 1,9 prosentin korotuksen. Ero on vain 0,2 prosenttiyksikköä, mutta melkein 10 prosenttia. Se tuntuu aivan erisuuruiselta luvulta.

Valtiovallan hiljattain säätämä taitettu indeksi erottelee merkillisellä tavalla eläkeläiset. Kuka samassa työssä oleva esim. 50-vuotias hyväksyisi 10 prosenttia pienemmän palkankorotuksen 45-vuotiaaseen nähden! Tuo erottelu taitaapi olla ikärasismia?

Lasse Madekivi
Naantali