Kirjoittajavieras -kolumni
Mauri Salo:
Oma asunto arvoonsa

Meillä oli lähes 20 vuotta suhteellisen tasapainoinen tilanne asuntomarkkinoilla, mutta nyt kaikki on toisin. Raju muuttoliike maan sisällä on luonut suuren paineen kunnallisille päättäjille: mistä saadaan asunto paikkakunnalle muuttaville?

Tämä paine ei ole virittänyt avointa keskustelua siitä, miten nykyiseen ongelmakenttään on ajauduttu. Jotta tiedettäisiin, mitä on tapahtumassa, on syytä aloittaa avoin keskustelu.

Oma näkemykseni on, että aikaisemmin harjoitettu aluepolitiikka soveltavin osin tänä päivänäkin on edelleen käyttökelpoinen. Ihmisten siirtäminen superkasvukeskuksiin ei ole järkevää yhdyskuntasuunnittelua. Koko Suomen asuttuna pitäminen täytyy olla kansakunnan yhteinen tahto.

Varmuus työpaikan säilymisestä ja elinympäristön turvallisuudesta voi olla pohjana päätymisestä oman asunnon rakentamiseen. Yhteiskunnan on edelleen arvostettava tätä päättäväisyyden osoitusta ja palkittava verohelpotuksin palauttamalla aikaisempi asuntolainojen korkojen täysimääräinen hyvitys verotuksessa.

Asunnon rakentaminen joko paikalla tehtynä tai teollisuuslaitoksissa luo työtä sekä sitouttaa asuntorakentajan omalle paikkakunnalleen. Se motivoi häntä myös työelämässä niin, että halu työskennellä tehokkaasti kasvaa ja turvaa siten omalta osaltaan työpaikan säilymisen.

Viime päivinä on julkisuudessa käyty keskustelua vieläpä erillisestä asumisverosta, joka kohdistuisi omiin asuntoihin. Samanaikaisesti kuitenkin vuokra-asuntoihin kohdistuvat asumistuet ovat voimakkaassa kasvussa johtuen vuokratason nopeasta noususta.

Asuminen on perusoikeus. Tänä päivänä vuokra-asunnoista suuren määrän omistavat erilaiset taloudelliseen voittoon pyrkivät yhteisöt, esimerkiksi vakuutusyhtiöt, joiden tarkoituksena on tehdä asuntosijoittamiselle bisnestä.

Tässä yhteydessä sopinee kysyä, onko järkevää vastata vuokrankorotusvaatimuksiin kyllä ja samalla lisätä yhteiskunnan tukea asumistuen muodossa. Olisiko sittenkin järkevämpää pyrkiä minimoimaan maksettavat asumistuet ja vauhdittaa omistusasuntojen rakentamista.

Yhteiskunnan kannalta omistusasuminen on varmasti taloudellisempaa kuin ylläpitää kallista asumistukipolitiikkaa, jossa hyötyjänä ei ole niinkään asukas kuin vuokransaaja. Kannatan menestyvää yritystoimintaa, mutta silloin kun se kohdistuu ihmisen välttämättömään tarpeeseen eli asumiseen, niin tässä tapauksessa olen matalan tuoton suosija.

Omistaminen luo velvoitteita ja jotta niistä selviää, pitää olla turvallinen toimintaympäristö. Nykyisen suurtyöttömyyden aikana on vallalla epävarmuus, mutta järkevällä talouspolitiikalla ja yritysten toimintaedellytykset huomioon ottavalla lainsäädännöllä voidaan hyödyntää esimerkiksi työministeriön hallinnonalan voimavaroja, jotka ovat suuruusluokaltaan 12 miljardia markkaa.

Tästä potista oikein ohjattuna muutama miljardi voi saada aikaan todellisen työpaikkojen syntymisaallon, joka on luomassa uskoa ja turvaamassa kestävämpää kehitystä.

Kirjoittaja Mauri Salo on Someron kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (kesk) ja Someron Yrittäjien puheenjohtaja.