Puolalanmäen parkkiluola
vaatii kunnon suunnittelun

TS/Veikko Wahlroos<br />Puolalanpuisto-yhdistys vaatii suunnittelukilpailun järjestämistä Puolalanmäen paikoituslaitoksesta.
TS/Veikko Wahlroos
Puolalanpuisto-yhdistys vaatii suunnittelukilpailun järjestämistä Puolalanmäen paikoituslaitoksesta.

Turun kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 8.12.1997 keskustan kehittämistä koskevan päätöksen yhteydessä, että Puolalanmäen paikoituslaitos toteutetaan Rakennus Oy Lemminkäisen suunnitelmaselostuksen 6.10.1997 mukaisesti.

Näin suuri hanke on suunniteltava parasta mahdollista asiantuntemusta hyväksi käyttäen järjestämällä suunnittelukilpailu.

Puolalanmäen ja kauppatorin laidan miljöö on niin arvokas, että sitä ei voida antaa nopeasta rahanteosta kiinnostuneiden käsiin varmistamatta, että hanke toteutetaan yhtä laadukkaasti kuin asiaa esiteltäessä on luvattu.

Hankkeesta on tähän mennessä esitetty vain luonnoksia, joista ei käy ilmi maanpäällisten osien tarkka sijainti eikä tekninen ja kaupunkikuvallinen laatutaso.

Jo asemakaavan muutosvaiheessa pitää tarkoin määritellä viihtyisyyden ja terveyden kannalta olennaiset yksityiskohdat kuten poistoilma- ja raitisilmahormien sijainnit. Täten vältytään Puutorin kaltaisilta virheratkaisuilta.

Pysäköintilaitoksen ilmastoinnissa on käytettävä alan uusinta teknologiaa, jolla pienennetään melu- ja muita haittoja koulu- ja asuinrakennusten läheisyydessä. Ilmastointilaitteilla ei saa pilata Puolalanpuistoa eikä Puolalan ala-asteen lasten terveyttä.

Mikäli kaupunki tekee sopimuksen ilman, että selvitetään ympäristötekijät kustannusvaikutuksineen, voidaan hanke pahimmassa tapauksessa toteuttaa halvimmalla luonnosten mukaisella tavalla.

Silloin joudutaan jälkikäteen kalliisti korjaamaan tehtyjä ympäristöhaittoja, joita tässä tapauksessa voisivat olla rumat, meluisat ja ilmaa saastuttavat poistohormit koulujen ja asuntojen vieressä sekä kauppatorin laidan porras- ja hissitornien ulkonäkö.

Paikoituslaitoksen sisään- ja ulosajon toteuttaminen Ajurinkadulta on järkevä ratkaisu. Kulkuaukko tulee tällöin Ajurinkadun puoliväliin 6.10.1997 päivätyn suunnitelmaselostuksen piirroksen mukaisesti. Ajurinkadun varrella ei ole asutusta toisin kuin Läntisellä Pitkälläkadulla. Näin asukkaat säästyvät paikoituslaitokseen hakeutuvan liikenteen häiriöiltä.

Samalla Puolalanpuisto pysyy koskemattomana ja jalankulkijoiden pääsy puistoon Läntiseltä Pitkältäkadulta säilyy esteettömänä. Rakennuslain 34 :ssä todetaan, että erityisesti on katsottava, että puistoja ja muita virkistysalueita järjestetään riittävästi kaupungin eri osiin ja ettei näihin tarkoituksiin aikaisemmin varattua alaa ilman erityistä syytä supisteta.

Julkisuudessa on esitetty, että pysäköintilaitoksen rakentaminen pitäisi aikataulusyistä aloittaa louhimalla työmaa-aikainen kulkureitti Läntiseltä Pitkältäkadulta voimassa olevan asemakaavan sallimalla tavalla. Puolalanpuisto ry vastustaa jyrkästi tällaista menettelytapaa.

Ei voi eikä saa olla itsetarkoitus, että pysäköintilaitos valmistuu samanaikaisesti Helsinginkadun kanssa. Tärkeintä on, että päätökset ovat sekä laillisesti että moraalisesti oikeita, ja että ne takaavat hyvän lopputuloksen. Rakentamisessa on noudatettava lakia ja demokraattisesti tehtyjä päätöksiä. Aivan äskettäin tehtyä kaupunginvaltuuston päätöstä ei voida ryhtyä manipuloimaan vanhalla asemakaavalla.

Paikoituslaitoshanketta on viety eteenpäin antamalla ymmärtää, että samassa yhteydessä toteutetaan keskustan väestönsuoja. Kaupungin velvollisuus on toimia niin, että myös väestönsuoja toteutuu.

Puolalanpuisto ry
Pauliina de Anna
puheenjohtaja
Kristian Vuorilehto
sihteeri