Turun verot ja
virkamiehet

Tuli taas veroprosentit; totesin kolmen prosentin nousun ja olen vain pieneläkeläinen.

Demarit tahtovat nostaa Turun veroja vain sen tähden, että voitaisiin pitää ylisuurta henkilöstöä kaupungin viroissa. Jätän pois terveydenhuoltohenkilöstön, koska he tosiaan taistelevat sairaaloissa ja terveyskeskuksissa äärirajoilla.

Kaupungin viroissa on paljon päällekkäistyötä, siis samaa työtä tehdään eri virastoissa. Palkoista on ainainen marina, kuinka ne ovat jääneet jälkeen yksityisistä. Kyllä se on niin, että yksityisellä tehdään paljon enempi työtä, joka myös tuottaa. Ei sieltä lähdetä kesken työajan omille asioille, niin kuin tekevät kaupungin työväki ja virkailijat.

Terveyskeskusmaksu saisi olla 100 mk pari kertaa vuodessa. Kyllä se karsisi pois turhat käynnit, joita tehdään vain ajan kuluksi. Tällä rahalla ehkä saataisiin palkattua työn näännyttämien avuksi lisää henkilöstöä.

Kaiken nähnyt vm -16