Vastuullisuutta politikointiin

Unto Salo kirjoitti varsin osuvasti edustuksellisen demokratian ongelmista (TS 13.1.). Olen monissa yhteyksissä törmännyt saman ongelmakentän ilmentymiin. Imagokysymysten lisäksi haluan nostaa esiin vastuullisuuden.

Valitettavan usein poliittisten päättäjien moraaliin ei kuulu päätöksiä valmisteleviin asiakirjoihin ja niiden taustoihin tutustuminen sillä huolella, jota edustuksellinen demokratia edellyttää. On selvää, että poliittiseen päätöksentekomekanismiin kuuluu erilaisten ihmisten osallistuminen, mutta vastuullisuudesta ei voida tinkiä.

Erilainen tietopohja, kokemus, asiantuntemus ja yhteiskunnallinen näkemys rikastuttaa päätöksentekoa, mutta edellytyksenä on asioihin perehtyminen huolella ja sillä vakavuudella, jota edustajana oleminen edellyttää. Samoin päätöksentekovaiheessa välinpitämätön suhtautuminen asioihin ei kuulu edustuksellisen demokratian pelisääntöihin eikä siihen oleellisesti kuuluvaan moraaliin.

Miten usein päätökset pohjautuvat mielikuviin, sitä en uskalla edes arvuutella. Monet imagonluojat, tahtoen tai tahtomattaan pönkittävät erilaisia mielikuvia, joilla poliittisia päätöksiä valitettavan usein tehdään. On vaikea päästä järjestelmästä ulos niin kauan kuin nykyinen edustuksellinen demokratia on käytössä. Voimme itsekukin luonnollisesti vaikuttaa edustajiemme valintaan, mutta mielikuvat poliittisesta päätöksenteosta ei juuri uudentyyppisiä potentiaalisia edustajia innoita. Ehkä kuitenkin kannattaisi yrittää.

Jaakko Paatero
Tekn.tri