Terveyskeskuksen
kustannukset

TS:ssä oli kirjoitus viime tiistaina koskien Kaarinan kaupungin konsulttiasiaa. Kirjoituksen yhteydessä oli mainittu Kaarinan-Piikkiön terveyskeskukseen liittyviä kustannustietoja. Nämä tiedot olivat virheellisiä. Kirjoituksessa oli lainattu Kaarinan kaupunginhallituksen kokouksen esityslistan tekstiä, jossa virheelliset tiedot olivat.

Viime keskiviikkona TS:ssä oli asiaan liittyvä oikaisukirjoitus, joka vaatii kuitenkin vielä tarkennusta.

Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen bruttokäyttömenot asukasta kohden olivat viimeisen tilinpäätöksen 1996 perusteella 3,5 prosenttia pienemmät kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella keskimäärin.

Kaikkiin Suomen terveyskeskuksiin verrattuna Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen bruttokäyttömenot olivat 15 prosenttia pienemmät keskiarvoon verrattuna. Nämä tiedot perustuvat Kuntaliiton laatimaan yhteenvetoon Kunnallistilasto 8/97, terveyskeskusten talous 1996.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, johon kuuluu yli 50 kuntaa, Kaarinan kaupungin nettokäyttömenot 1996 perusterveydenhuoltoon eli Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen toimintaan olivat asukasta kohden laskettuna 7 prosenttia alle sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien keskiarvon ja 15 prosenttia alle koko maan kuntien keskiarvon.

Kaarinan kaupungin nettokäyttömenot 1996 erikoissairaanhoitoon asukasta kohden olivat 8 prosenttia alle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien keskiarvon ja 14 prosenttia alle koko maan kuntien keskiarvon. Luvut perustuvat valtakunnalliseen Stakesin ylläpitämään viimeisimpään Sotka-tilastotietokantaan, jota myös sairaanhoitopiiri käyttää.

Erikoissairaanhoidon käytöstä merkittävin osa muodostuu vuodeosastohoitojaksoista. Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitojaksojen lukumäärä Kaarinan osalta oli 12 prosenttia alle sairaanhoitopiirin kuntien keskiarvon vuonna 1996.

Kaarina käyttää siis selkeästi vähemmän erikoissairaanhoidon hoitopäiviä. Tilastoluku perustuu sairaanhoitopiiriltä saatuun tietoon, jonka pohjana on valtakunnallinen Hilmo-tietokanta. Poliklinikkakäyntien osalta sairaanhoitopiirillä ei ollut annettavissa vastaavia tietoja.

Kaarinan-Piikkiön terveyskeskuksen tavoitteena on tarjota laadukkaita perusterveydenhuollon palveluita asiakkailleen ja tehdä tämä mahdollisimman taloudellisesti.

Kaarinan-Piikkiön terveyskeskus
Ylilääkäri Markku Suokas
Talousjohtaja Pertti Koivisto