Palomiesten lakko oikeutettu

TS/Robert Seger<br />Kirjoittajan mukaan palomiesten vaatimukset eivät ole missään suhteessa ylimitoitettuja.
TS/Robert Seger
Kirjoittajan mukaan palomiesten vaatimukset eivät ole missään suhteessa ylimitoitettuja.

Sopimusneuvotteluja odoteltaessa palomiesten lakko jatkuu. Lakon aikanakin osa palohenkilöstöstä tekee työtä. Työvoiman puutteessa työtahti on kova; työvuorot ovat moninkertaistuneet. Työssä oleva palohenkilöstö ei enää kauan jaksa. Viimeistään tässä vaiheessa myös työnantajan pitäisi ajatella resurssiensa kestävyyttä.

Vaikka hälytysten määrä kunnissa on pienentynyt, yksittäisten palomiesten kohdalla se on päinvastoin kasvanut. Tämä johtuu kolmesta tekijästä: työajan kohtuuttomasta pitenemisestä, sivupaloasemien sulkemisesta ja hälytysalueiden kasvamisesta.

Miksi julkisessa sanassa ihmetellään palomiesten lakkoa? Tässä muutama fakta ihmettelijöille:

-Palomiehille maksetaan työajoista johtuvia haittakorvauksia; samoin menetellään kaikissa muissakin ammateissa.

-Palomies on töissä riippumatta siitä, onko arki vai pyhä, joulu vai juhannus.

-Palomiehen työtehtävät on kaikilta osin tunnustettu fyysisesti vaativiksi ja teknistä ammattitaitoa edellyttäviksi.

-Yksipuolisesti päätetyn lainmuutoksen nojalla palomiehen eläkeikää nostettiin 55:stä 65:een.

-Eläkeikäänsä kaksi vuotta muita pidempään odottavan ylipalomiehen palkkaus.

Kuukauden palkka: tehtäväkohtainen palkka 7337 mk, henkilökohtainen pakollinen lisä 660 mk, henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä 476 mk, yhteensä 8473 mk. Vähennykset: ennakonpidätys -2414 mk, TT-eläkemaksu -398,23 mk, työttömyysvakuutusmaksu -118,62 mk, yhteensä -2930,85 mk. Nettopalkka on siis 5542,15 mk.

Edellämainitusta johtuen työssäolevien palomiesten tuki on yksimielisesti lakkolaisten puolella. Lakkolaisten vaatimukset eivät ole missään suhteessa ylimitoitettuja ottaen huomioon a) työajan b) palkkauksen c) eläkeiän nostamisen.

Tämän kirjoitti ylikypsä palomies vm -42, jonka oli määrä siirtyä eläkkeelle vuoden 1997 alussa.

Vastuuta työnantajille