Eläkkeet ovat
pienentyneet

Kansanedustajat Virpa Puisto ja Jukka Mikkola! Ennen viime vaaleja lupasivat molemmat ns. työväenpuolueet, että jos pääsevät hallitukseen, he korjaavat ne vääryydet, mitkä Ahon porvarihallitus oli tehnyt eläkeläisille.

Nyt kuitenkin kävi päinvastoin, pieniä kauneuskorjauksia lukuunottamatta on Lipposen hallitus vain lisännyt vääryyksiä eläkeläisiä kohtaan. Ikärasismi ja kansaneläkkeen perusosan poistaminen vähittäin ovat tästä räikeinä esimerkkeinä. Ne vähentävät eläkkeitämme, ainakin niiden kohdalla, joille kuuluisi täysi eläke jo yksinomaan työ- tai virkaeläkkeen kautta.

Olen palvellut yli 35 vuotta eri kuntia (5 kpl), joiden kanssa olen tehnyt sopimukset lisäeläketurvasta. Minulle siis kuuluu eläkkeenä palkasta 66 prosenttia. Kuinka paljon eläkkeeni tulisi olla ja mitä se nyt on: Virkaeläke (66 pros. palkasta) + indeksikorotukset = 5000mk. Yhteensovitetut eläkkeet (kunnat, valtio, LEL, ke:n perusosa) + indeksit = 5000mk. Nyt saamani eläke = yhteensovitettu eläke + indeksit -ikärasismi-indeksi väh. -perusosan väh. =4800 mk. Nämä luvut ovat pyöreitä esimerkkilukuja, jotka eivät pennilleen ole oikeita suuntaan tai toiseen.

Vieläkö te, Virpa Puisto Puisto ja Jukka Mikkola väitätte, ettei eläkkeeni ja muiden vastaavien eläkkeet ole pienentyneet.

Asian tekee vieläkin törkeämmäksi se, että laki, joilla nämä vääryydet vahvistettiin laadittiin tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vaikka kysymys oli taannehtivasta laista, jolla pienennettiin vuosikymmeniä sitten tehtyjen sopimusten mukaisia eläkkeitä.

Auvo Hörkkö