Työttömyys ei laske
ellei Suomi hylkää Emua

Poliitikot väittävät, että Emu tulee vähentämään työttömyyttä, mutta millä aikavälillä, millä tavalla ja mistä syystä. Tätä asiaa ei kukaan tiedä, mutta jo tavallisella talonpojan järjellä voi sanoa, että Suomi ei eurorahan ja eurooppalaisen päätösvallan alaisuudessa voi kriisitilanteessa tehdä mitään, millä varmistaisimme talouselämämme järkevällä ja kansamme edut huomioonottavalla tavalla.

Suomi on suuresti riippuvainen metsätaloudestamme ja metsäteollisuus on taas riippuvainen EU:n sisämarkkinoilla tapahtuvista talousmuutoksista, jolloin meillä ei ole oman rahapolitiikan säätelymahdollisuuksia enää Emussa.

Yksistään politiikan tekemisellä ja puoluepoliittisia etuja ajamalla tehdään Suomen kansalle ja Suomelle mittaamatonta vahinkoa. Europolitiikka on vienyt kansan omistamia ja kartuttamia pääomia pois maasta nopeutuvalla tahdilla. Samalla päätösvalta on annettu muiden käsiin. Työllisyyskehitys Suomessa ei ole enää meidän päätettävissämme.

Onko EU-liittyminen pakottanut Suomen valtion ja kunnat luopumaan omistamistaan (kansan omistamista) yleishyödyllisistä laitoksista ja yrityksistä? Yksityistäminen näin suuressa mittakaavassa on varmaan saneltu Suomen ulkopuolelta. Tähän tuskin saadaan totuuden mukaista vastausta. Vaan kansalaisille syötetään näennäishyötyjä saaduista myyntivoitoista, jotka rahat menevät ties minne! On varmaa, että vieraitten omistukseen menneet yritykset eivät hyödytä enää omia kansalaisia, vaan voiton maksimoiminen ajaa heidän päämääriään.

Englannissa on myyty englantilaisten omistamia yrityksiä jo 80-luvun alusta alkaen. He omistavat enää saarivaltakunnan yrityksistä noin 20 prosenttia. Tämä kehitys näkyy myös työn joustoina ja pätkätöinä, mikä puolestaan selittää pienet palkat ja muut yhteiskunnalliset ongelmat, joista on saatu kuulla monta tapausta.

Suomen maksama EU-jäsenmaksu on myös tärkeä asia puhuttaessa työttömyydestä, sillä jäsenmaksu tietääkseni on riippuvainen asukkaiden lukumäärästä ja bkt-kantaisten yritysten lukumäärästä. Eli jos lisäämme työllistäviä yrityksiä runsaasti, nousee jäsenmaksumme EU:lle jopa kohtuuttoman korkeaksi. Tästäkään ei puhuta mitään vallanpitäjien taholta.

Nyt uskotaan; että nykyiset henkiin jääneet yritykset tulevat työllistämään ne konkurssiin ajettujen lähes 100000 yritysten puolimiljoonaa työttömäksi jäänyttä työntekijää. Tämä on silkkaa toiveajattelua ja meidän työttömyyslukumme ovat pysyviä. Jos ei unohdeta Emua ja irtaannuta EU:sta tulee tästä kohtalon kysymys Suomen tulevaisuudelle.

Jos mennään Emuun ja euroraha onkin heikompi valuutta mitä ensin luvattiin, niin meille tärkeä metsäteollisuus haavoittuu herkimmin, mikä alentaa kansan hyvinvointia. Pysyvän suurtyöttömyyden aikana ei meillä kerta kaikkiaan ole siihen varaa ilman, että seuraukset ovat katastrofaaliset Suomen kansalle. Vähin mitä nyt voidaan tehdä on kansanäänestyksen järjestäminen tästä asiasta.

Jouko Laakso
yrittäjä, Turku