Asunto on ihmisen perusoikeus

TS/Tuula Heinilä<br />Kirjoittaja kehottaa kuntaa rakentamaan vuokra-asuntoja, joista perittäisiin vain asuntojen ylläpidosta syntyvät menot.
TS/Tuula Heinilä
Kirjoittaja kehottaa kuntaa rakentamaan vuokra-asuntoja, joista perittäisiin vain asuntojen ylläpidosta syntyvät menot.

Kumpi olisi veronmaksajan kannalta edullisempi, kunnallinen vaiko vapaaseen markkinatalouteen perustuva, asumismuoto? Asuntotukea maksetaan jopa kunnan omistuksessa olevista asunnoista. Kuinka voi olla mahdollista, että kunta perii ensiksi ylisuuria vuokria asunnoista, jonka jälkeen tulee asukkaalle asuntotuki, jonka valtio maksaa? Eiköhän tässä liikutella samaa rahaa luukulta toiselle, koska me veronmaksajat kumminkin tämän asuntotuen maksamme tulipa se sitten valtiolta taikka kunnalta?

Olisi edullisempaa järjestää kunnallisia vuokra-asuntoja, joista perittäisiin vain asuntojen ylläpidosta tulevat menot. Tämä olisi varmasti pidemmän päälle ajatellen paras vaihtoehto sekä asukkaille että kunnalle, joten näilläkin toimenpiteillä tasa-arvo ihmisten kesken toteutuisi jossakin määrin.

Oiva Pihlaja