Kirjoittajavieras -kolumni
Ville Itälä:
Arjen turvaa

Elämässä on monia asioita, joiden todellisen merkityksen ja arvon huomaa vasta sitten kun ne puuttuvat. Yhteiskunnan turvallisuus on yksi tällainen asia.

Pitkään Yhdysvalloissa asunut ystäväni on minulle monesti korostanut sitä, miten suuri tekijä vakaa perusturvallisuus suomalaisessa yhteiskunnassa on. Se on sellainen kivijalka, jonka varaan tasa-arvoinen ja luotettava yhteisö voi kasvaa. Tehtyihin sopimuksiin voi luottaa, naapurilta voi huoletta pyytää apua, taskuvarkaat ovat harvassa ja nuoriso voi liikkua kaupungilla ja kylillä lähes aina ominpäin.

USA:n vaarallisimpien kaupunkien turvattomuudesta Suomi on onneksi vielä hyvin kaukana. Tästä huolimatta joitakin pieniä pelon elementtejä on valitettavasti myös tänne Pohjolan perukoille päässyt pesiytymään. Aina silloin tällöin kuulee tai joutuu lukemaan lehdistä ikäviä uutisia huumeista, pahoinpitelyistä, raiskauksista, varkauksista ja perheväkivallasta.

Tähän samaan arjen turvallisuuden merkitykseen kiinnitti huomiota myös tasavallan presidentti Martti Ahtisaari uudenvuodenpuheessaan. Hänen mielestään meidän olisi panostettava katujen, kouluyhteisöjen ja kotien turvallisuuteen. Suomessa ei ole sijaa rasismille eikä oman käden oikeudelle.

Presidentti puhui painavia sanoja. Valitettavasti hänen puheensa sisältämät ajatukset eivät ainakaan vielä ole saaneet aikaan riittävästi jatkokeskustelua, eikä konkreettisia esityksiä. Puheensa turvallisuusosassa Ahtisaari toivoi kansalaisten tukea ja yhteistyöalttiutta poliisin kanssa. Hän myös halusi pitää huolen siitä, että poliisin tarvitsemat voimavarat turvataan.

Tämä poliisien voimavarojen turvaaminen on mielestäni suuremmankin julkisen keskustelun aihe. Arjen turvallisuuden hoidossa poliisien merkitystä ei pidä vähätellä. Varsinkin monet lähiöpoliisikokeilut ovat todistaneet, että poliisin näkyminen julkisilla paikoilla iltaisin ja viikonloppuisin vähentää ilkivaltaa ja rikoksia. Poliisitoiminnan resursseja mietittäessä vähintä mitä minun mielestäni pitäisi tehdä on täyttämättömien poliisien virkojen täyttäminen ainakin pahimmilla ongelma-alueilla.

Eduskunta lisäsi budjettikäsittelyssä poliisin määrärahoja 30 miljoonaa markkaa. Se oli suurin yksittäinen muutos, jonka eduskunta teki hallituksen budjettiin. Muutos oli oikeansuuntainen, mutta ei vieläkään riittävän suuri.

Järjestyksenpidon tehostaminen on tietysti vain yksi osa turvallisuuden vaalimisessa. Kotien, koulujen, kirkon ja eri vapaaehtoisjärjestöjen laaja-alainen yhteistyö, yleinen asennekasvatus, sosiaalinen vastuu, lähiö- ja kylätoiminta sekä huumeiden vastainen työ ovat myös erittäin tärkeä osa yhteiskunnan turvallisuuden rakentamisessa.

Työttömyys ja siitä seuraavat erilaiset heijastusvaikutukset myös lisäävät turvattomuutta. Siksi onkin tärkeää, että talouden kasvuun tähtäävää maan linjakasta talouspolitiikkaa jatketaan ja luodaan kansalaisille kannustimia sekä onnistumisen mahdollisuuksia ja sitä kautta vakautta ja turvaa.

Kirjoittaja Ville Itälä on turkulainen kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja.