Kaikki sotainvalidit
tarvitsevat kuntoutusta

Sotaveteraaneiksi hyväksytään ja myönnetään tammenlehvä kaikkine etuineen samalla lailla viisi vuotta juoksuhaudoissa taistelleille kuin viikon parin sotatoimialueella oleskelleille.

Sen sijaan hyväksytään sotainvalideiksi sotavammaiset kuitenkin siten, että alle 10 prosentin eli 9 prosentin sotavammainen ei saa mitään muuta kuin sotaveteraanien edut kuten kuntoutusta 3-4 vuoden välein. Tasan 10 prosentin sotainvalidi saa kuntoutusta joka vuosi, terveystarkastuksia ja rahallista korvausta sotavammoistaan.

Itsenäisyyden 80 vuoden saavuttamiseksi pitäisi ns. alle 10 prosentin sotainvalidien sotavammat kuulua tasa-arvonkin puolesta kuntoutettavien ryhmään joka vuosi.

Kuka päättäjistä korjaa tämän suuren epäkohdan ja virheen? Rahasta ei asia ole kiinni, koska sotainvalideja kuolee joka vuosi suuret määrät. Vain 1948 sotavammalain yhteen pykälään pitäisi kirjoittaa sotavammojen kuntoutuksen alkavan 5 prosentista eikä kuten nyt 10 prosentista.

Ei puheita vaan tekoja