Kirjoittajavieras -kolumni
Liisa Hyssälä:
Uuden vuoden haasteita

Vuosi sitten eduskunta hyväksyi yksimielisesti lausuman, että ensi vuonna eläkeläisten ylimääräistä sairausvakuutusmaksua tulisi alentaa pennillä. Kun keskusta esitti tätä nyt eduskunnassa, tyytyivät hallituspuolueiden edustajat tupopöydän 0,3 pennin alennukseen. Vuodessa oli mieli muuttunut. Eläkeläiset kokevat nyt aiheellisesti, että heitä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Eläkeläisiä on närkästyttänyt myös ikäsyrjintää lisäävä taitettu indeksi ja kansaneläkkeen osittainen romutus. Yleisen kansanvakuutuksen periaate on hylätty.

Suun terveydenhuolto on tärkeä terveytemme osa-alue. Tällä hetkellä aikuisten on kuitenkin taloudellisista syistä vaikea käyttää välttämättömiä hammashuoltopalveluja. Vähävaraisuus rajoittaa siis edelleen merkittävällä tavalla ennen vuotta 1956 syntyneiden mahdollisuuksia hakeutua ajoissa hoitoon. Esimerkiksi Turussa ainoa mahdollisuus helpottaa tilannetta olisi sairausvakuutuskorvausten laajennus.

Esitin ensi vuoden budjettiin määrärahaa hammashuollon sv-korvausten laajentamiseksi 63-66-vuotiaisiin. Valitettavasti esitykseni ei saanut läpimenoon tarvittavaa kannatusta. Vanhusväestö pitäisi nyt saada pikaisesti korvattavan hoidon piiriin. Tällä olisi vaikutusta yleisterveyteen ja samalla hillittäisiin terveysmenojen kasvua. Suurilla ikäluokilla olisi myös paljon hoidon tarvetta.

EU:n komissio antoi esityksen Varsinais-Suomen kannalta tärkeästä Agenda 2000 -ohjelmasta. Liittyessämme unioniin jouduimme hyvin suurelta osin ottamaan vastaan ne pelisäännöt, joista silloiset EU-maat olivat aiemmin päättäneet.

Nyt olemme ensi kertaa itse vaikuttamassa EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä maatalouspolitiikan sisältöön ja painotuksiin. EU:n vanha maatalouspolitiikka on laadittu Keski-Euroopan maiden ehdoilla. Suomen olosuhteita ei ole otettu riittävällä tavalla huomioon. Tärkeä lähtökohta on, että maataloutta on harjoitettava koko EU:n alueella - myös siellä, missä on erityisiä vaikeuksia. Suomessa luonto asettaa rajoituksia ja haittoja viljelylle. Tästä syystä meidän on saatava oikeudenmukainen korvaus.

ELLI:n (Etelä-Suomen Liittouma) kokouksessa saimme läpi näkemyksemme siitä, että Etelä-Suomen on saatava pysyvä erityistukiratkaisu. Myöskin saariston saamisen 1-tukialueeseen saimme kirjatuksi ELLI:n paperiin.

Eduskunnan kevätkauden keskeisin päätös koskee Suomen liittymistä Emun kolmanteen vaiheeseen. Hallitus ja oppositio ovat kiistelleet siitä, pitäisikö asia tuoda eduskuntaan normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta vai hallituksen tiedonannon muodossa. Ennen joulua pääministeri Paavo Lipponen puhui aikaisempaa suopeammin mahdollisesta lakiesityksestä. Mielestäni pelkkä tiedonanto äänestyksineen ei olisi riittävä marssijärjestys hyvin merkittävässä asiassa, johon kansalaisten enemmistö suhtautuu vähintään kriittisesti

Kirjoittaja Liisa Hyssälä on kansanedustaja (kesk).