Pääkirjoitus 3.1.1998
Oikeusjärjestelmän uskottavuus palautettava tehokkain keinoin

Erityisesti viime vuonna suomalaiset tuomioistuimet joutuivat syvään uskottavuuskriisiin, josta ei ole aivan helppo nousta lujaan luottamukseen oikeusjärjestelmää kohtaan. Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja pitää uskottavuuskriisiä niin syvänä, että sen laukaisemiseksi tarvitaan nopeita konkreettisia toimia ja jopa uhrauksia.

Etelä-Suomen Sanomien haastattelussa Lehtimaja luettelee koko joukon tekijöitä, joilla luottamusta tuomarien toimintaan voitaisiin parantaa.

Oikeusasiamies on epäilemättä yhteiskunnassa sellaisella näköalapaikalla, josta nimenomaan oikeuslaitoksen puutteet näkyvät poikkeuksellisen hyvin. Siksi hänen näkemyksensä oikeuslaitoksen uskottavuuskriisistä ja hänen ehdotuksensa sen voittamiseksi ansaitsevat huolellisen tarkastelun päättäjien keskuudessa sekä vakavaa harkintaa keinoista luottamauksen palauttamiseksi.

Yhteiskunta ei yksinkertaisesti voi toimia normaalisti, jos sen oikeuslaitosta jatkuvasti rasittavat kansalaisten mielestä epäoikeudenmukaisuutta lietsovat sivuilmiöt, jotka ovat peräisin tuomarien piittaamattomuudesta ja suoranaisesta ahneudesta.

Oikeusasiamies Lehtimaja haluaisi karsia tuomarien sivutoimia sekä sidonnaisuuksia järjestö- ja elinkeinoelämään. Lehtimaja ei salaa myöskään näkemystään, jonka mukaan Korkeimman oikeuden jäsenen Eeva Vuoren tapaus jo sinänsä rapautti kansalaisten uskoa oikeuslaitokseen.

Kun Korkeimman oikeuden tuomarit ansaitsevat osallistumisestaan välimiesoikeuksiin varsinaista palkkaansa suuremman summan vuosittain, ei ole ihme, että kansalaisista tuntuu oikeuden jakaminen olevan vain sivujuonne heidän toiminnassaan. Lehtimajan näkemys, jonka mukaan tuomarien olisi vapaaehtoisesti pidättäydyttävä välimiestehtävistä, saa epäröimättä taakseen kansalaismielipiteen.

Oikeusasiamiehellä on painavaa sanottavaa myös tuomarien nimityskäytännöstä. Hän on oikeassa siinä, että nykyinen tsaarin ajalta periytyvä käytäntö on aikansa elänyt. Tilalle tarvitaan järjestelmä, jossa tuomarien valinnat valmistellaan laajapohjaisessa valintalautakunnassa. Järjestelmä ei tietenkään voi perustua poliittiseen valintaprosessiin, mutta nykyistä laajempaan asiantuntijoiden käyttämiseen.

Varsinkin Eeva Vuoren tapaus ja eräät muutkin oikeuslaitoksen uskottavuutta koetelleet tapaukset ovat osoittaneet tuomarien hämmästyttävän vähäisen kiinnostuksen oman alansa etiikan kysymysten pohtimiseen. Lehtimajan mielestä tuomarit ovat ammattikuntana hienotunteisia toisiaan kohtaan. Kenties liiankin hienotunteisia, jolloin asiallinenkin kollegoiden arvostelu jää tekemättä. Kansalaisten ja oikeuslaitoksen vahingoksi.

Lehtimaja peräänkuuluttaa aiheellisesti ammattieettistä tuomarilautakuntaa, joka turhasta hienotunteisuudesta riisuttuna olisi valmis käsittelemään arkojakin asioita yhteiskunnallisesti perustellusta näkökulmasta.