Varattomankin saatava itse
valita oikeudenkäyntiavustajansa

TS/Jonny Holmén<br />Oikeusavulla taataan, että vähävaraisellakin on mahdollisuus saada lainopillisia neuvoja
TS/Jonny Holmén
Oikeusavulla taataan, että vähävaraisellakin on mahdollisuus saada lainopillisia neuvoja

Eduskunta ei hyväksynyt uudessa oikeusapulakiehdotuksessa ehdotettuja, oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuusehtoihin esitettyjä muutoksia, eli maksuttoman oikeudenkäynnin saaneilla säilyy edelleen vapaus valita itse oma oikeudenkäyntiavustajansa myös muiden kuin Suomen Asianajajaliittoon kuuluvien lakimiesten keskuudesta.

Suomen Asianajajaliitto on julkisuudessa halunnut korostaa, että aloite maksuttomien oikeudenkäyntien monopolisoimiseksi liiton jäsenille (mm. HS 27.11. ja TS 15.12.), ei tullut liiton taholta.

Käsittääkseni nyt ei olla etsimässä syyllisiä huonosti valmisteltuun lakiehdotukseen, jonka eduskunnan lakivaliokunta joutui kirjoittamaan lähes uudelleen. Suomen Asianajajaliitto, kuten ei kukaan muukaan, ole sen sijaan esittänyt, miksi nykyistä hyväksi havaittua järjestelmää, jossa maksuttoman oikeuskäynnin saanut ensikädessä valitsee avustajansa, jonka tuomioistuin hyväksyy tai hylkää, olisi pitänyt muuttaa. Se, että asianajajamonopoli on voimassa jossakin toisessa valtiossa, ei riitä perusteeksi.

Asianajajatutkinto tai vastuuvakuutus eivät myöskään saa olla perusteena sille, että asianajotoiminta monopolisoitaisiin jonkun liiton jäsenten etuoikeudeksi. Asianajotutkinto, jota eivät ole edes kaikki asianajajatkaan suorittaneet, ei mittaa ammatillista pätevyyttä eikä tutkinnon suorittaminen, tapaohjeiden tunteminen tai liiton jälkikäteinen valvonta pysty takaamaan sitä, että asianajaja olisi erityisen ammattitaitoinen tai noudattaisi työssään korkeaa moraalia. Vastuuvakuutus, ilman liiton jäsenyyttä, on helppo säätää pakolliseksi kaikille, jotka työkseen hoitavat asiakkaiden oikeudellisia toimeksiantoja.

Asianajajaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja, asianajaja Jussi Perho on kannattanut (TS 15.12.) maksuttomien oikeudenkäyntien monopolisointia Suomen asianajajaliiton jäsenille myös sillä perusteella, että maksajalla (tarkoittaa valtiota) on oikeus päättää, minkä palvelun hinta-laatusuhde on paras ja varmin. On kuitenkin muistettava, että valtio olemme me ja maksajia ovat kaikki veronmaksajat, myös vähävaraiset, joilla tulisi edes omassa oikeudenkäynnissään olla valtaa päättää veromarkkojensa käytöstä. Vähävaraisuus ei ole peruste holhoamiselle ja valinnanvapauden rajoittamiselle.

Jaana Korhonen
varatuomari, (nuors)