Pääkirjoitus 17.12.1997
Kilpailukykyinen energiakonserni

Maakaasuyhtiö Gasum on jäämässä Nesteen ja IVO:n fuusion ulkopuolelle.
Maakaasuyhtiö Gasum on jäämässä Nesteen ja IVO:n fuusion ulkopuolelle.

Kesästä saakka tehdyt selvitykset ja valmistelut johtavat suomalaisen energia-alan suuren konsernin syntymiseen. Valtion pääosin omistamat Imatran Voima IVO ja Neste yhdistetään. Yhdistymiselle annettiin tiistaina alustava poliittinen hyväksyntä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.

Kahden energiayhtiön yhdistäminen samaan konserniin on luontevin vaihtoehto kaikista niistä mahdollisuuksista, joita tehdyt selvitykset toivat julkisuuteen. Ilman voimien yhdistämistä suomalaisilla yrityksillä ei olisi juuri toivoa menestyä sen paremmin pohjoismaisilla kuin eurooppalaisillakaan energiamarkkinoilla.

Vielä yhdistymisen jälkeenkin IVO:n ja Nesteen liitto on maailman mitassa vaatimaton tekijä yhteisellä 55 miljardin markan liikevaihdollaan. Pohja osallistumiselle suuriin eurooppalaisiin energiahankkeisiin näin kuitenkin luodaan.

Uudessa yhtiössä on vankka asiantuntemus niin sähköntuotannossa kuin nestemäisten polttoaineiden tuotannossa ja jakelussa sekä maakaasun jakelussa. Konsernin suuri tulevaisuuden tehtävä epäilemättä onkin pyrkiä osallistumaan mahdollisimman laajasti venäläisen maakaasun välittämiseen Suomen kautta Euroopan markkinoille. Tällaisen kaasureitin syntymistä vakuutteli pontevasti viimeksi Venäjän presidentti Boris Jeltsin vieraillessaan Ruotsissa.

Nesteen maakaasuyhtiö Gasum näyttää perustellusti jäävän yhdistymisen ulkopuolelle ja sen omistussuhteet järjestetään uudelleen.

Yhdistymishankkeen innokkain osapuoli on ollut Neste ja sen pääjohtaja Jaakko Ihamuotila. IVO on tullut vähemmän innostuneena vikisten perässä. Asetelman taustana on tosiasia, että Neste on liikevaihdoltaan paljon suurempi yhtiö kuin IVO, mutta IVO puolestaan päihittää nettotuloksellaan selvästi isomman kumppaninsa.

Viimeinen sana konsernin rakentamisessa on kuitenkin ollut omistajalla eli valtiolla, ja sitä on käyttänyt kauppa- ja teollisuusministeriö. Se näyttää myös saavan oman miehensä eli KTM:n kansliapäällikkö Matti Vuorian konsernin hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Runsaasti muitakin henkilöratkaisuja tehdään, kun IVO:n toimitusjohtajasta Heikki Marttisesta tehdään yhteenliittymän pääjohtaja.

Konsernin palkkalistoilla on ainakin aluksi noin 16000 työntekijää. Olisi kuitenkin outoa, ellei yhtiöiden hallintolohkolla saavutettaisi selviä synergiaetuja, jotka taas väistämättä johtavat henkilöstön vähenemiseen. Omistaja kuitenkin korosti viimeksi tiistaina, ettei yhdistymisellä ole välittömiä vaikutuksia henkilöstön asemaan.

Ennen kuin suuri suomalainen energiakonserni on valmis, hankkeen on käytävä läpi eduskuntakäsittely ja sen on saatava myös Euroopan unionin komission hyväksyminen.

Alustavasti Brysseliltä jo on saatu myönteinen vastaus. Hanke ei siis näytä siltäkään suunnalta tarkasteltuna kohtuuttoman lujan monopolin rakentamiselta. Maakaasuyhtiö Gasumin omistusjärjestelyt liittyvät juuri monipolisyytösten torjumiseen. Energian toimittamisessa Suomessa riittää vielä kilpailua uuden konsernin syntymisen jälkeenkin. Tulossa oleva kilpailulakiuudistus toivottavasti vaikuttaa myös osaltaan kilpailun säilymiseen sähkönjakelussa.