Diplomi-insinöörien koulutus
perusteltua sijoittaa Turkuun

Turku tunnetaan korkeimman koulutuksen monipuolisena ja monitieteisenä keskuksena. Yhtä täältä kuitenkin puuttuu ja sen mukana paljon: tietotekniikan diplomi-insinöörikoulutus.

Polttavimmin puutteen kokee täkäläinen elinkeinoelämä. Varsinais-Suomessa kukoistaa vahva huipputekniikan osaaminen. Elektroniikan, tietotekniikan ja muiden uusien high tech -alojen yritystoiminta kasvaa voimakkaasti. Kehitystä varjostaa kuitenkin osaavan henkilöstön riittämättömyys.

Turun yliopisto esitti keväällä, että sen suojiin perustettaisiin teknis-tieteellinen koulutusohjelma, joka valmistaisi diplomi-insinöörejä tietoteollisuuden asiantuntijatehtäviin.

Opetusministeriö ei täysin tyrmännyt ideaa, mutta edellytti laajapohjaisempaa hanketta. Turussa on tehty työtä käskettyä. Nyt on saatu valmiiksi suunnitelma, jossa yliopiston lisäksi ovat mukana Åbo Akademi, Turun kauppakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu sekä elinkeinoelämän vankka tuki.

Koulutusta varten ehdotetaan perustettavaksi korkeakoulujen yhteinen ainelaitos. Se organisoi ja koordinoi koulutusohjelmia, joihin kuuluu sekä maisteri- että diplomi-insinöörin tutkinto. Tarkoitus on käyttää kaikkien neljän korkeakoulun osaamista mahdollisimman tehokkaasti hyväksi.

Rivakasti valmisteltu hanke pyrkii siihen, että uusien tutkintojen opiskelu voidaan käynnistää jo ensi syksynä. Aloituspaikkoja tulisi yliopistoon 85 ja Åbo Akademiihin 40. Sen jälkeen määriä lisättäisiin asteittain niin, että vuonna 2002 uusia DI-opiskelijoita otettaisiin yhteensä 250 vuodessa. Koulutusohjelmaan voitaisiin ottaa siirrännäisinä alaan soveltuvien aineiden perusopintoja harjoittaneita kuin myös ammattikorkeakoulusta valmistuneita.

Toiminnan pääpaino olisi suomenkielisten diplomi-insinöörien kouluttamisessa. Se edellyttää, että Turun yliopistolle myönnetään tutkinnon anto-oikeus. Tähän asti valtiovalta on ollut ylen kitsas näiden oikeuksien jakamisessa. Arvatenkin anomus aiheuttaa nytkin poliittista kivistystä. Sama pätee koko hankeen läpiviemiseen.

Turku ei ole ainoa, jotka haluaa vastata tietoteollisuuden koulutushaasteeseen. DI-tutkintoja havittelee itselleen muun muassa Vaasan yliopisto. Se on lobannut voimallisesti oman teknisen tiedekunnan puolesta vedoten ainakin rivien välissä myös aluepoliittisiin argumentteihin. Sivustatukea on annettu auliisti Otaniemestä, jossa tunnutaan pitävän Turkua pahana perinteisen reviirijaon uhkana.

Varuskunnan ja lääninhallituksen lakkauttaminen olivat tietysti ikäviä suoneniskuja Vaasalle. Jos kuitenkin hyvitystä lähdetään vaatimaan tietotekniikan korkeakoulutuksen laajentamisesta, ollaan hakoteillä. Kyllä tietoteollisuuden diplomi-insinöörejä pitää kouluttaa siellä, missä on alan yritys- ja kehitystoiminnan valtakunnallinen keskittymä: Turussa.

Turun vahvuuksia ovat korkeakoulujen keskinäisen yhteistyön lisäksi riittävä opiskelijapohja, valmiit tilat Eurocityssä ja alan yritysten konkreettinen sitoutuminen hankkeeseen. Luvassa on lahjoitusprofessuurin lisäksi tuotannollisia lisäpanostuksia Varsinais-Suomeen.

On myös erinomainen etu, että huippufirmojen huippuasiantuntijoita on mahdollista käyttää diplomi-insinöörien kouluttajina. Muita vaihtoehtoja opettajien rekrytointiin tarjoaa esimerkiksi tohtorikoulutusta antava Turku Centre for Computer Science -koulutusyksikkö.

DI-koulutuksen kohtaloa on määrä tänään käsitellä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Jos järkiperustelut asiassa ylimalkaan painavat, Turun argumentteja on vaikea ohittaa.