Sataman kasvusta
päätettävä harkiten

TS/Robert Seger<br />Jari Ketola painottaa, että Turun sataman laajennustöissä on mietittävä tarkkaan, mitä se merkits ee lähiseudun ihmisille, ympäristölle ja muulla kaupungille
TS/Robert Seger
Jari Ketola painottaa, että Turun sataman laajennustöissä on mietittävä tarkkaan, mitä se merkits ee lähiseudun ihmisille, ympäristölle ja muulla kaupungille

Junalauttaliikenteen siirtyminen Hangosta Turkuun on alkanut hahmottumaan Pansiossa. Rakennustyöt on tarkoitus saada valmiiksi ensi keväänä, jolloin laivaliikenne alkaa. Itse koko tavarasataman siirtyminen alueelle on mittasuhteiltaan ja vaikutuksiltaan monin verroin suurempi.

Tulevalle satamalle on varattu alue Raisionjoelta aina Laivastoaseman lähelle. Kapasiteetti nousisi nykytasosta 2,6 kertaiseksi eli 3,5 miljoonasta tonnista noin 9 miljoonaan tonniin.

Turun Satama on toteuttanut Pansion satamahankkeesta lain vaatiman ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) vuosien 1996 ja 1997 aikana. Menettelyssä on selvitetty hankkeen vaikutukset mm. ihmisiin, luontoon ja yhdyskuntarakenteeseen.

Arvioinnin loppupäätelmissä ei ole löydettävissä juuri mitään haittoja verrattuna tilanteeseen, jossa satamahanketta ei lainkaan toteuteta, muilta osin kuin nyt työn alla oleva ns. ylimääräisenä tullut ja 60-70 miljoonan markan investoinnit vaativa osuus.

Loppupäätelmistä voi olla ja on syytäkin olla vahvasti eri mieltä. Mm. sataman raskas liikenne on tarkoitus ohjata Suikkilantien ja Markulantien kautta Koroistenkaarelle. Se edellyttäisi teiden nelikaistaistamista, siltaratkaisuja jne. Nykyisin tätä reittiä käyttää edestakaiseen ajoon keskimäärin alle 200 rekka-autoa vuorokaudessa, mutta määrä kasvaisi alkupäässä 1400-1500 rekka-autoon. Myös Pansion radalle tulee jo keväällä lisää tavarajunaliikennettä. Aikanaan radan liikenne tulee moninkertaistumaan.

Ympäristövaikutusten arviointiin on otettava kantaa hyvin nopeasti. Takaraja on 23.11.1998, jonka jälkeen yksittäisen ihmisten ja yhteisöjen palaute kootaan ja pyritään huomioimaan jatkossa tehtävissä ratkaisuissa.

Ympäristönsuojelulautakunta jätti kuitenkin kokouksessaan 10.12. arviointiselostuksen pöydälle. Kokouksessa otettiin esille mm. Raumantien ja Ohikulkutien käyttömahdollisuus sekä ruoppausmassat, joita on arvoitu syntyvän noin 2,3 miljoonaa kuutiometriä ja läjityshaitat. Lautakunta ottaa kantaa YVA-selvitykseen vasta, kun se on tutustunut siihen kunnolla.

Turku tarvitsee lisää teollisuutta ja työpaikkoja. Turku on perinteikäs satamakaupunki, joten toimintojen kehittäminen on näistä syistä tarpeellista. Nyt ei kannata kuitenkaan edetä hätiköidyllä ratkaisulla vaan pyrkiä kaikkien kannalta mahdollisimman siedettävään lopputulokseen.

Jari Ketola

kaupunginvaltuutettu

ympäristönsuojelulautakunnan jäsen (vas)