Työllistäminen ei
vaadi talouskasvua

Nimimerkki Talous vauhtiin (TS 26.11.) epäili työllistämiskeinojani (TS 19.11.). Ensinnäkin mielestäni työttömyysajan lainanmaksut tulisi mukauttaa maksukykyyn. Tämä rahoitettaisiin korkoon sisältyvällä työttömyysvakuutuksella.

Nimimerkin mielestä nollakorotus vie kulutushalut. Minusta on tärkeintä, että ainakin työllistyvien elintaso nousee ja työttömyys vähenee. Mutta miksi pitäisi pyrkiä tuotannon kasvuun? Minusta työaika kannattaa säilyttää ennallaan, ja pyrkiä lisätyövoimalla lähinnä laadullisiin muutoksiin: vähentää liian kovaa työtahtia, kohottaa tuotteiden laatua ja parantaa palveluja. Näin uusien työpaikkojen määrä ei riippuisi välttämättä tuotteiden kysynnästä.

Työnantajien työllistämisvelvollisuus taas tarkoittaa, että tupossa sovitaan palkankorotusvarasta, mikä jokaisen työnantajan on muutettava sataprosenttisesti uusiksi työpaikoiksi. Uudistus onnistuu parhaiten, jos yrityksen kannattavuuden heiketessä lasketaan hieman palkkoja ja yrityksen pääomatuloja, jotta ketään ei tarvitsisi erottaa. Näin taloustilanteen vaikutus työllisyyteen vähitellen katkeaisi, päästäisiin jatkuvaan täystyöllisyyteen. Vain tulotaso vaihtelisi.

Siirtäisin palkan sivukulut yrityksen liikevaihdosta maksettaviksi, näin ihmisten ja koneiden tekemää työtä verotettaisiin tasavertaisesti. Tämänkaltainen uudistus ei etene koska kilpailijamaidemmekaan pääomavaltainen suurteollisuus ei sellaista halua.

Näin koska uudistus lisäisi sen verotusta ja vähentäisi tuloja. Se että työvoimavaltainen pk-teollisuus ja kansantalous hyötyisi uudistuksesta ei tässä raadollisessa maailmassa paljoa merkitse. -Työllistämällä tulojen uusjaolla kilpailukykymme ei heikenny!

Ja vielä idealismista, esittämääni työllistämisvelvollisuutta lisättynä työajan lyhennyksellä on esittänyt myös Lauri Ihalainen. Tämä ajattelu ei kuitenkaan näy tupossa, joka palkkaliukumien kanssa nostanee palkkoja 4 prosenttia, mikä merkitsisi palkkasummana 90000 uuden työpaikan menetystä.

Vaikka Suomen työttömyys on laskussa työttömyyden poistumiseen ilman tulojen uusjakoa en usko. Nälkäpalkoillakaan USA:n malliin ei päästäne alle 5 prosentin työttömyyteen. Ja onhan EU:n ja Saksan työttömyyskin ennätyskorkealla 11 prosentissa.

Ari Kallio