Uusi Neuvostoliitto
ja porvarin kuolema

Ari Valjakka kiinnitti viime sunnuntain kolumnissaan huomiota mielenkiintoiseen seikkaan: EU lähenee Skp:n entisen puheenjohtajan mukaan nopeasti ja voimakkaasti sellaista yhteiskunnallista statusta, jota kommunistit ja työväenliike piti ideologisena tavoitteenaan jo satakunta vuotta sitten.

Aarne Saarisen analyysi pitänee harmillisen hyvin paikkansa. EU muistuttaa yhä enemmän hallinnolliselta rakenteeltaan entistä Neuvostoliittoa, jossa oli leimallista voimakas poliittinen ja taloudellinen ohjaus yhteisen valuutan avulla.

Yhdessä asiassa Saarinen osuu kyllä harhaan. Hän väittää tämän tapahtuneen Euroopan porvariston johdolla. Näin ei ainakaan käynyt Suomen tapauksessa.

Suomesta on nimittäin hävinnyt viime vuosikymmenien aikana suuri määrä sellaisia porvareita, joita esimerkiksi kokoomus on ainoana porvaripuolueena pitänyt omana kannattajakuntanaan ja puolueesta on tullutkin selkeä ja puhdas palkansaajapuolue. Kokoomuksen ideologinen maailmankuva sopiikin lähes täydellisesti yhteen toisen palkansaajapuolueen eli Sdp:n kanssa.

Mikäli porvari-sanalla luonnehditaan sellaista henkilöä, joka yrittäjävastuulla tuotteeseensa jalostusarvoa lisäämällä saa siitä toimivien markkinoiden kautta toimeentulonsa, niin näitä kokoomuksen kannattajakunnassa on enää hyvin vähän. Eipä ole tietysti muissakaan puolueissa.

Suurin osa kansalaisistahan saa toimeentulonsa tänä päivänä valtion, kuntien ja eri korporaatioiden avulla ja ns. yhteiskunnan kantasuhde onkin muuttunut dramaattisesti viimeisten vuosikymmenien aikana.

Aarne Saarinenkin toteaa kirjassaan Kivimies: Perinteisen porvarillisen politiikan ja ideologian murtumista osoittaa myös se, että 1960-70-luvulla tehtiin Suomen historian suurimmat yhteiskunnalliset uudistukset... Kansantaloudessa ja talouselämässä lisättiin valtiojohtoisuutta, ja voidaan sanoa, että suomalaiseen yhteiskuntaan liitettiin selvästi sosiaalisesta aatemaailmasta peräisin olevia rakenteita... jopa Neuvostoliiton uudistusmieliset kommunistit katsoivat Pohjoismaiden olleen sosialistisia ja Mihail Gorbatshovkin piti yhteiskunnallisena ihanteenaan Pohjolaa - erityisesti Ruotsia.

Pitäisikö Ruotsia onnitella tästä reittauksesta?

Jouni Suominen
Raision Yrittäjien puheenjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjien hallituksen ja työvaliokunnan jäsen